НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО > Изменения на ПУП
28 резултата по 
на стр.
Страница 2 от 3 1 2 3
Обявление
12.03.2018г. 10:22:57
Община Каспичан, отдел „ТСУ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен Проект за изменение на подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ 201001 и ПИ 203001 местност „Долен екинлик“ в землището на с.Златна нива, с възложител: Веселина Венелинова Митева
Прочетете още ... 
Обявление
09.03.2018г. 15:10:20
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-116 от 08.03.2018 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ VІІ-1135 от кв.116 по плана на гр.Каспичан
Прочетете още ... 
Обявление
08.03.2018г. 10:48:37
Община Каспичан, отдел „ТСУ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен Проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация УПИ І-Ваканционен комплекс за кв.33 по плана на град Плиска, с възложител „Плиска-1“ ЕООД
Прочетете още ... 
Обявление
02.03.2018г. 16:08:46
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-95 от 02.03.2018 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ V-743,744 от кв.2и по плана на гр.Плиска
Прочетете още ... 
Обявление
12.02.2018г. 12:23:52
Община Каспичан, отдел „ТСУ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен Проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ ІІ-744 и УПИ ІІІ-743 кв.2и по плана на град Плиска
Прочетете още ... 
Обявление
05.02.2018г. 11:59:30
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-54 от 05.02.2018 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ І-Автогара и УПИ VІ-1328 в кв.54 по плана на гр.Каспичан
Прочетете още ... 
Обявление
11.01.2018г. 15:13:23
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-14 от 11.01.2018 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ ІІІ-86 и УПИ ІV-87 в кв.23 по плана на гр.Плиска,
Прочетете още ... 
Обявление
11.01.2018г. 11:29:30
Община Каспичан, отдел „ТСУ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен Проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за кв.54 за имот с идентификатор 36587.502.1328 по кадастралната карта на град Каспичан
Прочетете още ... 
Обявление
20.12.2017г. 16:18:57
Община Каспичан, отдел „ТСУ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен Проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация за УПИ ІІІ-86 и УПИ ІV-87 кв.23 по плана на гр.Плиска
Прочетете още ... 
Обявление
12.12.2017г. 11:05:32
Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-623 от 11.12.2017 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план – План за застрояване
Прочетете още ... 
28 резултата по 
на стр.
Страница 2 от 3 1 2 3
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА