НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО > Разрешения за строеж
87 резултата по 
на стр.
Страница 2 от 9 1 2 3 4 5 6 7
Съобщение
03.12.2018г. 15:28:52
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 31/30.11.2018 г. за обект „Рехабилитация на водоснабдителната и улична мрежа на територията на Община Каспичан“,  Подобект 5: „Рехабилитация на уличната мрежа на ул. „Петър Берон” в с. Върбяне”,
Прочетете още ... 
Съобщение
16.11.2018г. 14:37:37
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 30/15.11.2018 г. за обект „Плътна ограда с H≤2,20м, УПИ II-594, кв.89, по плана на гр. Плиска
Прочетете още ... 
Съобщение
25.10.2018г. 16:53:25
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 29/25.10.2018 г. за обект „Овчарник-стопанска постройка за открито отглеждане на овце, ПИ 201001, землището на с. Златна нива, общ. Каспичан“
Прочетете още ... 
Съобщение
04.10.2018г. 16:50:59
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 28/04.10.2018 г. за обект „Плътна ограда до 2,20 м.“ в УПИ І-112 кв.11 по плана на с. Златна нива
Прочетете още ... 
Съобщение
04.10.2018г. 16:49:36
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 27/04.10.2018 г. за обект „Автомивка с три броя клетки за измиване на МПС“ в УПИ І-112 кв.11 по плана на с. Златна нива
Прочетете още ... 
Съобщение
02.10.2018г. 09:17:02
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 26/27.09.2018 г. за обект „Автомобилен паркинг с помощно помещение“ в УПИ ХІІ-667 кв. 78 по плана на гр. Плиска
Прочетете още ... 
Съобщение
20.09.2018г. 16:54:18
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 25/20.09.2018 г. за обект „Навес за селскостопанска техника и лека ограда“
Прочетете още ... 
Обявление
05.09.2018г. 09:52:46
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 24/04.09.2018 г. за обект „Къща за гости, стопанска постройка – навес, основен ремонт на същ. жилищна сграда и промяна на предназначението й в къща за гости, ограда“ в УПИ УПИ ІX-191 кв.23 по плана на с. Могила
Прочетете още ... 
Съобщение
27.08.2018г. 13:41:13
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено Разрешение за строеж № 23/27.08.2018 г. за обект „Извършване на СМР по общински път SHU 1082 /ІІІ-2007/ Плиска-Върбяне-Граница Община (Каспичан-Нови пазар)-Правенци“
Прочетете още ... 
Съобщение
23.08.2018г. 16:31:34
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РД-25-448/23.08.2018 год. на главния архитект на община Каспичан е допълнено Разрешение за строеж № 45/13.09.2013 г. за строеж на обект „«Реконструкция на водопроводна мрежа в Община Каспичан»:
Прочетете още ... 
87 резултата по 
на стр.
Страница 2 от 9 1 2 3 4 5 6 7
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА