НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ПРОЕКТИ

 

 

Проект "Решаваме заедно в Община Каспичан"

 

 

проект Заедно намираме интеграционни решения“

№: BG05M9OP001-2.018-0035

 

Проект „Подобряване на материално-техническата база на Домашен социален патронаж гр.Каспичан, община Каспичан, област Шумен”

Покана за заключителна пресконференция на проект BG05M9OP001-2.002-0122-C001 “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, финансирана по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси 2014-2020”

Презентация по проект "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда"

Проект - "Всички сме различни, но заедно за бъдещето на децата ни"

 


 

Наръчник за общуване с NEETs 

Проект “Агенти на промяната”

дог. № BG05M9OP001-4.001-0052-C01 по ОП РЧР

Вече е готов Наръчник с препоръки за разработването и прилагането на онлайн мотивационна кампания към лицата от група на NEETs /Neither in employment nor in any education or training/ - млади хора, които са безработни или икономически неактивни и не участват в обучения или курсове за квалификация на възраст 15-29 г. вкл. Той съдържа насоки за използване на комуникационни похвати, изготвянето на комуникационни материали и представянето на съдържание по атрактивен и разбираем за целевата аудитория начин.

Анализ на темите, които вълнуват младите хора във връзка с поведението им на пазара на труда-модели на мислене, чувства и поведение - проучване на социалните мрежи

Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА