НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ПРОЕКТИ

   На 29.07.2020 год. Община Каспичан сключи договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила“ за реализация на проект „Подобряване на топлотехническите характеристики на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания град Каспичан“ на стойност 49246,56 лв., като общината осигурява собствени средства в размер на 5471,84 лв.

   След проведена обществена поръчка на 05.11.2020 год. се сключи Договор за сътрудничество между Фонд „Социална закрила, Община Каспичан и  фирма „Ню Пауър Груб“ ЕООД за реализацията на обекта на обща стойност 52435,60 лв., от които 47192,04 лв. от Фонд „Социална закрила“ и 5243,56 лв. от Община Каспичан.

   Дейностите по проекта са подмяна на стара дървена дограма, вътрешно боядисване, изкърпване и боядисване на фасадите на сградата на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания град Каспичан.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект "Решаваме заедно в Община Каспичан"

 


проект Заедно намираме интеграционни решения“

№: BG05M9OP001-2.018-0035

 

Проект „Подобряване на материално-техническата база на Домашен социален патронаж гр.Каспичан, община Каспичан, област Шумен”

Покана за заключителна пресконференция на проект BG05M9OP001-2.002-0122-C001 “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, финансирана по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси 2014-2020”

Презентация по проект "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда"

Проект - "Всички сме различни, но заедно за бъдещето на децата ни"

 


 

Наръчник за общуване с NEETs 

Проект “Агенти на промяната”

дог. № BG05M9OP001-4.001-0052-C01 по ОП РЧР

Вече е готов Наръчник с препоръки за разработването и прилагането на онлайн мотивационна кампания към лицата от група на NEETs /Neither in employment nor in any education or training/ - млади хора, които са безработни или икономически неактивни и не участват в обучения или курсове за квалификация на възраст 15-29 г. вкл. Той съдържа насоки за използване на комуникационни похвати, изготвянето на комуникационни материали и представянето на съдържание по атрактивен и разбираем за целевата аудитория начин.

Анализ на темите, които вълнуват младите хора във връзка с поведението им на пазара на труда-модели на мислене, чувства и поведение - проучване на социалните мрежи

Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА