НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОКОЛНА СРЕДА > Програми


Програми

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Каспичан 2020 - 2023 г.

Решение №53 по Протокол №5 от 30.01.2020 г. на Общински съвет - Каспичан за приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Каспичан 2020 - 2023 г.


Програмата за опазване на околната среда на Община Каспичан за периода 2020-2025 г.

Решение №52 по Протокол №5 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Каспичан за приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Каспичан


Актуализирана Програма за управление на отпадъците на Община Каспичан за периода 2016-2020 г.

Решение № ШУ-01-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на изменения и допълнения на програма за управление на отпадъците на община Каспичан за периода 2016 - 2020 г., с възложител община Каспичан.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 г.

Решение №ШУ-09-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на "Програма за управление на отпадъците на Община Каспичан за периода 2016-2020 г."

Решение №144 по Протокол №11 от 28.04.2016 г. на Общински съвет - Каспичан за приемане на "Програма за управление на отпадъците на Община Каспичан за периода 2016-2020 г."


Програма за опазване на околната среда на територията на Община Каспичан за периода 2009 г. - 2014 г.


Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Каспичан

Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА