НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОКОЛНА СРЕДА > Атмосферен въздух

Съобщение

По сигнал за замърсяване на атмосферния въздух (задимяване) в района на Каспичан от кариерата в с. Златна нива, експерти на РИОСВ – Шумен извършиха незабавна проверка. Измерването на атмосферния въздух, направено със специализирана апаратура от РЛ към ИАОС в Шумен в  три пункта, обхващащи Каспичан и кариера в с. Златна нива, не установи задимяване и миризма на пушек. Беше обходен целия град и района около него. 
При проверката на място беше установено, че участъкът за рекултивация се е самозапалил. Беше предприето запръстяване за потушаване на тлеещия участък, включително и с помощта на пожарни коли, което проверяващите констатираха. 
В резултат на протоколите от измерването е установено, че концентрациите на измерените вещества не превишават нормите за допустими емисии за качеството на атмосферния въздух в Каспичан и района на кариерата в с. Златна нивa. 


Съобщение

След подаден сигнал за задимяване в района на гр.Каспичан в Общинска администрация - Каспичан е получено писмо от РИОСВ, гр.Шумен, с което ни уведомяват следното: 

На 27.08.2018 г. е извършена незабавна проверка от експерти от РИОСВ - Шумен и РЛ - Шумен. Проведено е измерване на атмосферния въздух в три пункта, обхващащи гр.Каспичан и Кариера - с.Златна нива. Измерването е проведено със специализирана апаратура за измерване на въздуха при аварийни ситуации на РЛ-Шумен, към ИАОС, гр.София. При извършената проверка в гр.Каспичан не е установено наличие на задимяване и миризма на пушек, като е обходен целия град и района около него. При извършената проверка на място в Кариера - с.Златна нива е установено, че участъка за рекултивация на кариерата се е самозапалил. В момента на проверката е извършвано запръстяване с цел потушаване на тлеещия участък, включително с помоща на пожарни коли. 

В резултат на получените протоколи от измерване при аварийни ситуации на РЛ-Шумен е установено, че концентрациите на измерените вещества не превишават нормите за допустими емисии за качеството на атмосферния въздух в гр.Каспичан и района на Кариера - с.Златна нива. 

 

Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА