НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОКОЛНА СРЕДА > Обяви и съобщения
83 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 9 1 2 3 4 5 6 7
Уведомление
18.10.2019г. 16:15:42
Уведомление за инвестиционно предложение на «ВИЖ» ЕООД, «Осъществяване на дейност по съхранение (R13), предварително третиране (R12) и рециклиране (R3) на отпадък с код 15 01 03 и наименование „Опаковки от дървени материали“ на площадка в гр.Каспичан, област Шумен, Община Каспичан, ул.“Добруджа“ №6.
Прочетете още ... 
Заповед на ВрИД Кмета на Община Каспичан
18.10.2019г. 09:41:14
Заповед на ВрИД Кмета на Община Каспичан във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси
Прочетете още ... 
Съобщение
25.09.2019г. 14:48:37
Община Каспичан организира разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата....
Прочетете още ... 
Съобщение
19.09.2019г. 10:22:31
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Община Каспичан обявява достъп до получено Уведомление от Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“ – ЖП Секция Шумен за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно намерение за изпълнение на обект: „Проектиране и изграждане (инженеринг) на пасарелка в района на гара Каспичан“.
Прочетете още ... 
Обява
16.08.2019г. 16:26:20
Обява до заинтересованите лица и обществеността за проект на Програма за опазване на околната среда 2019 - 2024 г.
Прочетете още ... 
Съобщение
25.06.2019г. 15:23:38
Община Каспичан организира кампания по безвъзмездно приемане на отпадъци от ИУЕЕО на 17.07.2019 г.
Прочетете още ... 
Заповед на Кмета на Община Каспичан
06.06.2019г. 15:21:12
Заповед №РД-25-292 от 06.06.2019 г. на Кмета на Община Каспичан за определяне на пожароопасен сезон в земеделските земи
Прочетете още ... 
Заповед на Кмета на Община Каспичан
04.06.2019г. 09:54:44
Заповед №РД-25-271 от 04.06.2019 г. на Кмета на Община Каспичан за забрана брането на липов цвят и събирането на цветен прашец с цел търговия
Прочетете още ... 
Заповед на Кмета на Община Каспичан
04.06.2019г. 09:51:27
Заповед №РД-25-241 от 15.05.2019 г. на Кмета на Община Каспичан за забрана къпането във всички язовири и други открити водни площи на територията на Община Каспичан
Прочетете още ... 
Заповед на Кмета на Община Каспичан
04.06.2019г. 09:46:32
Заповед №РД-25-235 от 14.05.2019 г. на Кмета на Община Каспичан за определяне на пожароопасен сезон в горите до 30.10.2019 г.
Прочетете още ... 
83 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 9 1 2 3 4 5 6 7
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА