НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОКОЛНА СРЕДА > Обяви и съобщения
102 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 11 1 2 3 4 5 6 7
Уведомление Рока България АД
09.02.2021г. 11:55:47
Изграждане на ново трасе с две линии по 20kV от подстанция Каспичан до главно разпределително табло на площадката на Рока България АД
Прочетете още ... 
Заповед на Кмета на Община Каспичан
29.10.2020г. 13:49:15
През 2021 година на територията на община Каспичан да се извършват услугите по чл.62 от Закона за местните данъци и такси- събиране, транспортиране и третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и поддържането чистотата на териториите за обществено ползване, както следва:
Прочетете още ... 
Съобщение 03.08.2020
03.08.2020г. 12:05:01
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Община Каспичан обявява достъп до получено Уведомление от Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“ – ЖП Секция Шумен за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно намерение за изпълнение на обект: „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Хитрино-Плиска“.
Прочетете още ... 
Обявяване на защитена зона
20.05.2020г. 14:47:29
Община Каспичан съобщава на всички заинтересовани лица, че Министерството на околната среда и водите, съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, съобщава за изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона
Прочетете още ... 
Съобщение
23.04.2020г. 10:49:41
На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Община Каспичан обявява достъп до получена ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Напояване чрез дъждуване на земеделски земи в землището на с.Кюлевча, Община Каспичан“ с възложител „Алфа Комерс“ ООД.
Прочетете още ... 
Съобщение
21.04.2020г. 15:00:04
Община Каспичан уведомява собствениците на пчелни семейства на територията на Община Каспичан, че при благоприятни атмосферни условия на 24.04.2020 год. и 25.04.2020 год. фирма „ДДД ВЕЛДЕТ” ЕООД ще извърши третиране на детски площадки и озеленени площи на територията на населените места от Община Каспичан
Прочетете още ... 
Заповед на Кмета на Община Каспичан
07.04.2020г. 12:54:19
Заповед на Кмета на Община Каспичан за определяне на пожароопасен сезон в горите периода до 30.10.2020 г.
Прочетете още ... 
Заповед на Кмета на Община Каспичан
30.03.2020г. 10:29:07
Заповед за забрана пашата на селскостопански животни в горски територии – държавна собственост, разположени на територията на община Каспичан
Прочетете още ... 
До собствениците и ползвателите на търговски обекти
24.03.2020г. 14:10:32
Закона за управление на отпадъците (ЗУО) изисква разделно събиране на образуваните отпадъци от всички търговски обекти, най-малко за хартия и картон, стъкло, пластмаса и метали. Съгласно чл.55, ал.1 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Каспичан малките търговски обекти са длъжни да събират отпадъците си разделно като ползват изградената система за разделно събиране на отпадъци от опаковки....
Прочетете още ... 
Заповед на Кмета на Община Каспичан
20.02.2020г. 10:43:51
Забрана паленето на автомобилни гуми, отработени масла, леснозапалими горива, пластмаси, найлони и всякакви други отпадъци в обредните огньове по повод празника „Сирни заговезни“ на 01.03.2020 г. на територията на Община Каспичан.
Прочетете още ... 
102 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 11 1 2 3 4 5 6 7
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА