НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОКОЛНА СРЕДА > Обяви и съобщения
90 резултата по 
на стр.
Страница 5 от 9 2 3 4 5 6 7 8
Уведомление за инвестиционно предложение
20.12.2017г. 11:31:18
Уведомление за инвестиционно предложение от "Иванови Агро" ООД
Прочетете още ... 
Обява до заинтересованите лица
20.10.2017г. 16:01:38
О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
гр. София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110
С Ъ О Б Щ А В А
на всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение: „Внедряване на ETCS по железопътен участък Русе – Каспичан“ С реализирането
Прочетете още ... 
Да изчистим България
13.09.2017г. 20:13:28
Кампанията „Да изчистим България заедно” на bTV Media Group е най-мащабната доброволческа инициатива у нас, която цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България чиста в дългосрочен план.
Прочетете още ... 
ИУЕЕО 2017
13.09.2017г. 10:52:50
Община Каспичан съвместно с „Грийнтех България“ АД организира за жителите на общината кампания по безвъзмездно приемане на отпадъци от излязло от употреба
Прочетете още ... 
Съобщение за дезакаризация
31.07.2017г. 14:50:46
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Общинска администрация – Каспичан, уведомява жителите на град Каспичан, че на 01.08.2017 г. ще се извърши дезакаризация (пръскане против бълхи) в централната част на град Каспичан, детската площадка и парка на стадион „Локомотив“.
Прочетете още ... 
Съобщение за инвестиционно предложение
16.06.2017г. 15:28:17
Съобщение до заинтересованите лица и обществеността за инвестиционно предложение на "ЗГП България" АД
Прочетете още ... 
Заповед на Кмета на Община Каспичан
07.06.2017г. 15:03:38
Заповед №РД-25-256 от 02.06.2017 г. на Кмета на Община Каспичан за забрана брането на липов цвят, в това число и събирането на цветен прашец с цел търговия
Прочетете още ... 
Съобщение за инвестиционно предложение
21.04.2017г. 14:18:21
Съобщение до заинтересованите лица и обществеността за инвестиционно предложение на "ЗГП България" АД
Прочетете още ... 
Съобщение за изработен проект СОЗ
11.04.2017г. 15:39:13
Съобщение за изработен проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно- охранителна зона на ШК1 и ШК2 от ВГ „Могила“, с възложител „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД. Шахтовите кладенци „ШК1 – Могила“ и „ШК2 – Могила“ са изградени в ПИ №000175 и ПИ №000174 в землището на с.Могила.
Прочетете още ... 
Съобщение от БДЧР за водовземане
31.03.2017г. 08:23:10
Съобщение за инициатива на "Симента" ООД за водовземане и ползване на р.Мадарска, с цел "самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури.
Прочетете още ... 
90 резултата по 
на стр.
Страница 5 от 9 2 3 4 5 6 7 8
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА