НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОКОЛНА СРЕДА > Обяви и съобщения
85 резултата по 
на стр.
Страница 4 от 9 1 2 3 4 5 6 7
Конкурс на Булекопак
16.03.2018г. 15:00:36
Прочетете още ... 
Обявление за инвестиционно предложение
13.03.2018г. 16:22:36
Обявление за инвестиционно предложение „Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия обслужвана от „В и К-Шумен“, гр.Шумен“
Прочетете още ... 
Обявление за инвестиционно предложение
13.03.2018г. 15:39:11
ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДП НКЖИ ЗА “ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ РУСЕ - ВАРНА”
Прочетете още ... 
Обява до заинтересованите лица и обществеността
06.03.2018г. 15:36:55
Изменения и допълнения на Програмата за управление на отпадъците на Община Каспичан за периода 2016-2020 г.
Прочетете още ... 
Заповед на Кмета на Община Каспичан
01.03.2018г. 11:10:47
Опазване и недопускане търговията със застрашени, защитени и под специален режим диворастящи растения
Прочетете още ... 
Уведомление за инвестиционно предложение
20.12.2017г. 11:31:18
Уведомление за инвестиционно предложение от "Иванови Агро" ООД
Прочетете още ... 
Обява до заинтересованите лица
20.10.2017г. 16:01:38
О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
гр. София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110
С Ъ О Б Щ А В А
на всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение: „Внедряване на ETCS по железопътен участък Русе – Каспичан“ С реализирането
Прочетете още ... 
Да изчистим България
13.09.2017г. 20:13:28
Кампанията „Да изчистим България заедно” на bTV Media Group е най-мащабната доброволческа инициатива у нас, която цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България чиста в дългосрочен план.
Прочетете още ... 
ИУЕЕО 2017
13.09.2017г. 10:52:50
Община Каспичан съвместно с „Грийнтех България“ АД организира за жителите на общината кампания по безвъзмездно приемане на отпадъци от излязло от употреба
Прочетете още ... 
Съобщение за дезакаризация
31.07.2017г. 14:50:46
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Общинска администрация – Каспичан, уведомява жителите на град Каспичан, че на 01.08.2017 г. ще се извърши дезакаризация (пръскане против бълхи) в централната част на град Каспичан, детската площадка и парка на стадион „Локомотив“.
Прочетете още ... 
85 резултата по 
на стр.
Страница 4 от 9 1 2 3 4 5 6 7
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА