НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОКОЛНА СРЕДА > Обяви и съобщения
77 резултата по 
на стр.
Страница 3 от 8 1 2 3 4 5 6 7
Решение за екологична оценка
02.04.2018г. 11:05:02
Съобщение за Решение № ШУ-01-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на изменения и допълнения на програма за управление на отпадъците на община Каспичан за периода 2016 - 2020 г., с възложител община Каспичан.
Прочетете още ... 
Пролетно почистване 2018 г.
27.03.2018г. 16:43:53
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Общинска администрация Каспичан се обръща към вас да подкрепите кампанията за пролетно почистване на гр.Каспичан, която ще се проведе на 31 март (събота).
Прочетете още ... 
Конкурс на Булекопак
16.03.2018г. 15:00:36
Прочетете още ... 
Обявление за инвестиционно предложение
13.03.2018г. 16:22:36
Обявление за инвестиционно предложение „Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия обслужвана от „В и К-Шумен“, гр.Шумен“
Прочетете още ... 
Обявление за инвестиционно предложение
13.03.2018г. 15:39:11
ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДП НКЖИ ЗА “ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ РУСЕ - ВАРНА”
Прочетете още ... 
Обява до заинтересованите лица и обществеността
06.03.2018г. 15:36:55
Изменения и допълнения на Програмата за управление на отпадъците на Община Каспичан за периода 2016-2020 г.
Прочетете още ... 
Заповед на Кмета на Община Каспичан
01.03.2018г. 11:10:47
Опазване и недопускане търговията със застрашени, защитени и под специален режим диворастящи растения
Прочетете още ... 
Уведомление за инвестиционно предложение
20.12.2017г. 11:31:18
Уведомление за инвестиционно предложение от "Иванови Агро" ООД
Прочетете още ... 
Обява до заинтересованите лица
20.10.2017г. 16:01:38
О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
гр. София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110
С Ъ О Б Щ А В А
на всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение: „Внедряване на ETCS по железопътен участък Русе – Каспичан“ С реализирането
Прочетете още ... 
Да изчистим България
13.09.2017г. 20:13:28
Кампанията „Да изчистим България заедно” на bTV Media Group е най-мащабната доброволческа инициатива у нас, която цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България чиста в дългосрочен план.
Прочетете още ... 
77 резултата по 
на стр.
Страница 3 от 8 1 2 3 4 5 6 7
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА