НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОКОЛНА СРЕДА > Обяви и съобщения
85 резултата по 
на стр.
Страница 2 от 9 1 2 3 4 5 6 7
Заповед на Кмета на Община Каспичан
04.06.2019г. 09:51:27
Заповед №РД-25-241 от 15.05.2019 г. на Кмета на Община Каспичан за забрана къпането във всички язовири и други открити водни площи на територията на Община Каспичан
Прочетете още ... 
Заповед на Кмета на Община Каспичан
04.06.2019г. 09:46:32
Заповед №РД-25-235 от 14.05.2019 г. на Кмета на Община Каспичан за определяне на пожароопасен сезон в горите до 30.10.2019 г.
Прочетете още ... 
Уведомително писмо
16.05.2019г. 11:43:13
Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от ЗП Нелка Костова
Прочетете още ... 
Уведомително писмо
16.05.2019г. 11:33:52
Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от ДП „НКЖИ“, поделение „Сигнализация и телекомуникация“, секция „Сигнализация и телекомуникация“ Горна Оряховица
Прочетете още ... 
Обявление
14.05.2019г. 11:35:52
Обява от "Българска телекомуникационна компания" ЕАД за инвестиционно предложение за реконструкция на строеж: Базова станция за глас и/или данни на "БТК" ЕАД.
Прочетете още ... 
Заповед на Кмета на Община Каспичан
05.03.2019г. 11:14:42
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.133, ал.2, т.1 от Закона ветеринарномедицинската дейност, във връзка с писмо с изх.№24-33-1 / 2 от 21.02.2019 г. от Областна администрация Шумен, взети решения на Областна епизоотична комисия – Шумен описани в Протокол №1 от 21.02.2019 г. и Протокол №1 от 26.02.2019 г. на Общинската епизоотична комисия, НАРЕЖДАМ:
Прочетете още ... 
Заповед на Кмета на Община Каспичан
27.02.2019г. 11:02:18
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.10, ал.2, т.1 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с писмо вх.№БР-01-3/19.02.2019 год. на Директора на РИОСВ – гр.Шумен
ЗАБРАНЯВАМ:
Прочетете още ... 
Заповед на Кмета на Община Каспичан
27.02.2019г. 10:58:54
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.125 от Закона за горите и във връзка с писмо с вх.№166/12.02.2019 г. от Директора на СИДП ДП ТП ДГС Нови пазар
ЗАБРАНЯВАМ:
Прочетете още ... 
Заповед на кмета на Община Каспичан
31.10.2018г. 10:14:58
Заповед на кмета на Община Каспичан относно честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци
Прочетете още ... 
Кампания по събиране на ИУЕЕО
08.10.2018г. 11:06:18
Община Каспичан съвместно с „Грийнтех България“ АД организира за жителите на общината кампания по безвъзмездно приемане на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).
Прочетете още ... 
85 резултата по 
на стр.
Страница 2 от 9 1 2 3 4 5 6 7
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА