НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОБЯВЛЕНИЯ
340 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 34 1 2 3 4 5 6 7
Обява 19.05.2020
19.05.2020г. 13:25:50
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт
Прочетете още ... 
Обява 14.05.2020 - 4
14.05.2020г. 09:41:21
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт
Прочетете още ... 
Обява 14.05.2020 - 3
14.05.2020г. 09:42:41
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт
Прочетете още ... 
Обява 14.05.2020 - 2
14.05.2020г. 09:28:58
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт
Прочетете още ... 
Обява 14.05.2020 - 1
14.05.2020г. 09:24:25
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт
Прочетете още ... 
Уведомително писмо
31.03.2020г. 15:47:06
Община Каспичан уведомява собствениците на пчелни семейства на територията на с.Златна нива, с.Върбяне и гр.Плиска, както и тези, разположени в граничещите землища, че „Бразда“ ЕООД, с.Златна нива, ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землище с.Златна нива, с.Върбяне и гр.Плиска, считано от 03.04.2020 г. до 07.04.2020 г. Съгласно чл.10 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, собствениците са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне.
Прочетете още ... 
Уведомително писмо
27.03.2020г. 15:15:38
Община Каспичан уведомява собствениците на пчелни семейства на територията на с.Златна нива, с.Върбяне и гр.Плиска, както и тези, разположени в граничещите землища, че „Бразда“ ЕООД, с.Златна нива, ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землище с.Златна нива, с.Върбяне и гр.Плиска, считано от 30.03.2020 г. до 03.04.2020 г. Съгласно чл.10 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, собствениците са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне....
Прочетете още ... 
Обява
20.03.2020г. 15:52:35
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следните поземлени имоти:
Прочетете още ... 
Обява
20.03.2020г. 15:51:47
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния поземлен имот:
Прочетете още ... 
Съобщение
19.03.2020г. 10:01:13
Община Каспичан уведомява собствениците на пчелни семейства на територията на с.Златна нива, както и тези, разположени в граничещите землища, че „Агропро“ ООД, ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землище с.Златна нива, считано От 23.03.2020 год. до 26.03.2020 год. и от 06.04.2020 г. до 11.04.2020 г. от 07:00 до 10:00 ч. Съгласно чл.10 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, собствениците са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне.
Прочетете още ... 
340 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 34 1 2 3 4 5 6 7
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА