НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОБЯВЛЕНИЯ
357 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 36 1 2 3 4 5 6 7
Публичен търг за отдаване под наем ПМ
06.08.2020г. 10:48:32
Публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  за срок от 1 (една) година, считано от 01.10.2020 година /началото на стопанската 2020/2021 година/ на земеделска земя – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „пасище, мера”, находящо се в землището на село Каспичан
Прочетете още ... 
Публичен търг за отдаване под наем ПМ
03.08.2020г. 09:54:00
Публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ за срок от 1 (една) година, считано от 01.10.2020 година /началото на стопанската 2020/2021 година/ на земеделска земя – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „пасище, мера”, находяща се в землището на село Златна нива
Прочетете още ... 
Обява 27.07.2020
27.07.2020г. 16:44:32
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт
Прочетете още ... 
Обява 24.07.2020
22.07.2020г. 09:55:32
Публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на общински терен с площ от 27.5 квадратни метра, част от имот – публична общинска собственост
Прочетете още ... 
Обява 14.07.2020
14.07.2020г. 08:50:52
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт
Прочетете още ... 
Обява 08.07.2020 - 4
08.07.2020г. 14:48:37
Публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  за срок от 1 (една) година, считано от 01.10.2020 година /началото на стопанската 2020/2021 година/ на земеделски земи – публична общинска собственост
Прочетете още ... 
Обява 08.07.2020 - 3
08.07.2020г. 14:45:47
Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за общинска собственост №728/24.08.2005 година, представляващ празно дворно място от 695.00 кв.м.
Прочетете още ... 
Обява 08.07.2020 - 2
08.07.2020г. 14:43:49
Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за общинска собственост №727/24.08.2005 година, представляващ празно дворно място от 995.00 кв.м.
Прочетете още ... 
Обява 08.07.2020 - 1
08.07.2020г. 14:41:43
Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за общинска собственост №726/24.08.2005 година, представляващ празно дворно място от 1310.00 кв.м.
Прочетете още ... 
Обява 01.07.2020
01.07.2020г. 13:34:46
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт
Прочетете още ... 
357 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 36 1 2 3 4 5 6 7
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА