НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОБЯВЛЕНИЯ
396 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 40 1 2 3 4 5 6 7
Обява 15.06.2021
15.06.2021г. 11:39:05
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт
Прочетете още ... 
Обява 09.06.2021-2
09.06.2021г. 10:09:21
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт
Прочетете още ... 
Обява 09.06.2021-1
09.06.2021г. 10:06:34
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт
Прочетете още ... 
Публичен търг за отдаване под наем ПО
27.05.2021г. 14:38:37
Публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на общински терен за поставяне на преместваем обект - ПАВИЛИОН за търговски и други обслужващи дейности по изработена устройствена схема, утвърдена на 13.05.2021 година от Главния архитект
Прочетете още ... 
Публичен търг за продажба - 3
27.05.2021г. 14:28:15
Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1887/23.05.2017 година, представляващ дворно място с площ от 1430.00 кв.м., за което е отреден Урегулиран поземлен имот ХV – общ. от квартал 3 по плана на квартал Калугерица, съставляващ поземлен имот с идентификатор 
Прочетете още ... 
Публичен търг за продажба - 2
27.05.2021г. 14:26:07
Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1888/23.05.2017 година, представляващ дворно място с площ от 1512.00 кв.м., за което е отреден Урегулиран поземлен имот ХІV – общ. от квартал 3 по плана на квартал Калугерица,съставляващ поземлен имот с идентификатор 
Прочетете още ... 
Публичен търг за продажба - 1
27.05.2021г. 14:23:06
Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1887/23.05.2017 година, представляващ дворно място с площ от 1597.00 кв.м., за което е отреден Урегулиран поземлен имот VІІІ – общ. от квартал 3 по плана на квартал Калугерица,съставляващ поземлен имот с идентификатор
Прочетете още ... 
Обява 27.05.2021-3
27.05.2021г. 14:13:45
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт
Прочетете още ... 
Обява 27.05.2021-2
27.05.2021г. 14:11:32
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт
Прочетете още ... 
Обява 27.05.2021-1
27.05.2021г. 14:10:02
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт
Прочетете още ... 
396 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 40 1 2 3 4 5 6 7
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА