НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОБЯВЛЕНИЯ
342 резултата по 
на стр.
Страница 7 от 35 4 5 6 7 8 9 10
Обявление
15.07.2019г. 10:06:41
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административно процесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересуваните лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС за следния поземлен имот: 
Прочетете още ... 
Обявление
15.07.2019г. 10:00:45
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административно процесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересуваните лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС за следните поземлени имоти, 
Прочетете още ... 
Обявление
04.07.2019г. 11:21:37
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС за с поземлен имот, възстановени по плана за земеразделяне на наследниците на Георги Иванов Ангелов с Решение №10101 от 05.04.1995 година на Поземлена комисия град Каспичан, представляващ:
Прочетете още ... 
Обявление
03.07.2019г. 09:06:46
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административно процесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересуваните лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС за следните поземлени имоти, 
Прочетете още ... 
Съобщение
27.06.2019г. 13:44:09
Община Каспичан уведомява собствениците на пчелни семейства на територията на с.Кюлевча, с.Могила, с.Марково, кв.Калугерица, гр.Каспичан, както и тези, разположени в граничещите землища, че на “Финнекс“ ЕООД е издадено Разрешение №04 / 26.06.2019 г. от Директора на ОДБХ гр.Шумен за прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане. Разрешението е валидно за периода от 29.06.2019 г. до 03.07.2019 г.
Прочетете още ... 
Обявление
26.06.2019г. 11:09:41
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административно процесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересуваните лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС за следния поземлен имот, 
Прочетете още ... 
Обявление
21.06.2019г. 15:52:31
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния имот:
Прочетете още ... 
Обявление
12.06.2019г. 14:16:15
Публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на помещение с площ от 95.00 кв.м. в общинска сграда с идентификатор 36587.502.590.1 по кадастралната карта, с административен адрес на ул. „Мадарски конник” № 93 град Каспичан, с предназначение за „магазин за хранителни стоки”.
Прочетете още ... 
Обявление
07.06.2019г. 10:55:40
Обява за публични търгове, с явно наддаване, за  ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  на  ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ от общинския поземлен фонд на община Каспичан, за срок от 5 години, считано от началото /01.10.2019 година/ на стопанската 2019/2020 година. 
2. Търговете ще се проведат в сградата на община Каспичан, по график  както следва:
Прочетете още ... 
Заповед на Областния управител на Област Шумен
07.06.2019г. 10:53:08
Заповед №РД-15-53 от 08.05.2019 г. на Областния управител на Област Шумен за одобрявяне на план на новообразувани имоти в землище с.Каспичан
Прочетете още ... 
342 резултата по 
на стр.
Страница 7 от 35 4 5 6 7 8 9 10
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА