НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОБЯВЛЕНИЯ
257 резултата по 
на стр.
Страница 7 от 26 4 5 6 7 8 9 10
Обявление
26.02.2018г. 16:49:05
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния поземлен имот:
Прочетете още ... 
Заповед на Кмета на Община Каспичан за предоставяне под наем на полските пътища
23.01.2018г. 09:45:52
Заповед на Кмета на Община Каспичан за предоставяне под наем на полските пътища - общинска собственост
Прочетете още ... 
Обявление
08.01.2018г. 09:50:15
Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от сграда – публична общинска собственост, с административен адрес: град Каспичан, ул. «Мадарски конник» № 95, актувана с Акт за публична общинска собственост № 43 / 17.12.1997 година, представляваща: стая № 1 – 15 кв.м.; стая № 2 – 30 кв.м.; стая № 3 – 16 кв.м. и стая № 4 – 9 кв.м., с обща площ от 70 квадратни метра, разположени на първия етаж, с предназначение за „помещение за НПО с общественополезна дейност”.
Прочетете още ... 
Обявление
18.12.2017г. 16:44:44
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния поземлен имот:
Прочетете още ... 
Обявление
18.12.2017г. 16:27:17
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния поземлен имот:
Прочетете още ... 
Обява за продажба на движими вещи собственост на Община Каспичан
18.12.2017г. 16:24:21
Обява за публичен търг, с явно наддаване,  за продажба на движими вещи – общинска собственост, останали след ремонта и санирането на общинска сграда с административен адрес: гр.Каспичан, ул.“Тодор Петков“№2 /бивша Поликлиника/ и от сграда Общинска администрация на ул.“Мадарски конник“ №91
Прочетете още ... 
Обявление
07.12.2017г. 15:12:32
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година
Прочетете още ... 
Обява за отдаване под наем
07.12.2017г. 08:17:10
Обява за публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на сграда /временна постройка/ със застроена площ от 18.00 квадратни метра, разположена в имот – публична общинска собственост,  за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) І-„Общ.НС,здравен дом,читалище,битов комбинат и др.“  в квартал 39 по регулационния план на град Плиска, община Каспичан.
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг за отдаване под наем
16.11.2017г. 15:48:31
Обява за публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на сграда със застроена площ от 75.00 квадратни метра с идентификатор 36587.502.1154.1 по кадастралната карта на град Каспичан, разположена в поземлен имот с идентификатор 36587.502.1154, за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) І-„Кооперативен пазар” в квартал 10 по регулационния план на града.
Прочетете още ... 
Обявление
10.11.2017г. 16:51:38
Община Каспичан, област Шумен, отдел „Териториално и селищно устройство“,  Дирекция „Специализирана администрация“, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованото лице Добри Вълчев Русев, гр. София, местност „Полигона“ №вх.1, ет.3, ап.7, в качеството му на собственик на недвижим имо, находящ се в гр.Каспичан, ул. „Христо Ботев“ №1, че във връзка с разпоредбите на чл.52 от Закона за собствеността, 
Прочетете още ... 
257 резултата по 
на стр.
Страница 7 от 26 4 5 6 7 8 9 10
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА