НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОБЯВЛЕНИЯ
218 резултата по 
на стр.
Страница 7 от 22 4 5 6 7 8 9 10
Кандидати за обществени възпитатели 2017г.
11.01.2017г. 08:15:53
На основание чл. 41 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Заповед № РД – 25 – 9 / 09.01.2017 г. на Председателя на МКБППМН Община Каспичан набира кандидати за обществени възпитатели за 2017 г.
Прочетете още ... 
Ден на отворените врати
08.12.2016г. 16:08:42
9 декември "Ден на отворените врати"
Прочетете още ... 
Обявление
05.12.2016г. 14:20:18
Община Каспичан съобщава, че със Заповед № РД-25-675 от 02.12.2016 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за промяна на Подробния устройствен план - План за застрояване
Прочетете още ... 
Покана за пресконференция
21.11.2016г. 10:53:44
Уважаеми съграждани, Община Каспичан, Ви кани на пресконференция за напредъка на проект BG05M9OP001-2.002-0122-C001 “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг за продажба на движими вещи
10.11.2016г. 14:10:24
Обява за публичен търг, с явно наддаване,  за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, останали след подмяна на дограма в общинска сграда /бивша общинска администрация/ с административен адрес: гр.Каспичан, ул.“Мадарски конник“№40.
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг за отдаване под наем
19.10.2016г. 14:33:15
ОУ "Христо Ботев", с.Каспичан обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя
Прочетете още ... 
Обява за свободно работно място
04.10.2016г. 16:14:33
Община Каспичан обявява свободно работно място за счетоводител в бюджетно счетоводство по чл. 68, ал.1, т.3 за заместване на служител, който е в отпуск по майчинство.
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя
04.10.2016г. 12:54:00
ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", с.Каспичан, обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя
Прочетете още ... 
Заповеди одобрени споразумения
27.09.2016г. 08:27:17
Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя на територията на Община Каспичан
Прочетете още ... 
Обявление
21.09.2016г. 08:32:28
Днес, 20.09.2016 година, Кмета на община Каспичан, Милена Недева  подписа два договора -  с Агенция за социално подпомагане и Министерство на образованието и науката.
Прочетете още ... 
218 резултата по 
на стр.
Страница 7 от 22 4 5 6 7 8 9 10
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА