НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОБЯВЛЕНИЯ
218 резултата по 
на стр.
Страница 6 от 22 3 4 5 6 7 8 9
Обява за търгове за отдаване под наем на земеделски земи
07.06.2017г. 09:57:19
Обява за публични търгове, с явно наддаване, за  ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  на  ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ от общинския поземлен фонд на община Каспичан
Прочетете още ... 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
02.06.2017г. 10:22:17
Община Каспичан обявява  Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Прочетете още ... 
Обява за търг за отдаване под наем на имот
15.05.2017г. 17:01:34
Обява за публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ за срок от 5 години на земеделска земя в землището на село Могила, за отглеждане на едногодишни земеделски култури,  представляваща поземлен имот:
• ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ с начин на трайно ползване „нива”, в землището на село Могила, ЕКАТТЕ 48773, поземлен имот № 000139 с площ от 4.217 дка, трета категория;
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг за отдаване под наем
28.04.2017г. 16:22:00
Обява за публичен търг, с явно наддаване, за отдаване под наем на помещениe на втори етаж с площ от 20.00 квадратни метра в сграда публична общинска собственост, актувана с Акт за общинска собственост № 24 / 23.07.1997 година, с административен адрес: град Каспичан, ул. “Мадарски конник” № 91, първа зона,  с предназначение за  “офис на банка”.
Прочетете още ... 
Обява за търг за отдаване под наем на терен общинска собственост
24.04.2017г. 11:25:51
Обява за публичен търг, с явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на общински терен-публична общинска собственост с площ от 2.00 квадратни метра /два кв.м./ от тротоарното платно на Централен площад град Плиска в квартал 39 по плана за регулация, за поставяне на преместваем обект за търговска дейност - ПАВИЛИОН  за продажба на сувенири.
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг за продажба на недвижим имот
24.04.2017г. 11:18:11
Обява за публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за частна общинска собственост № 768 / 22.12.2005 година, представляващ  празно дворно място с площ от 595 квадратни метра, за което е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV – общ. от квартал 12 по плана за регулация на град Плиска.
Прочетете още ... 
Обява за шофьори
20.04.2017г. 17:30:40
Кмета на община Каспичан обявява свободни работни места за шофьори.
Прочетете още ... 
Обява за отдаване под наем на помещение
28.03.2017г. 11:51:54
Обява за публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на помещение с площ от 20 кв.м./двадесет квадратни метра/ в сграда – частна общинска собственост на община Каспичан, разположена в УПИ ХІІ-„За спортни и други общински дейности“ в квартал 23 по регулационния план на селото, с административен адрес: село Марково, ул.“Еньо Марковски“,  с предназначение за „клубна дейност на НПО“.
Прочетете още ... 
Обява за отдаване под наем на помещение
28.03.2017г. 11:49:23
Обява за публичен търг, с явно наддаване, за отдаване под наем на помещения в сграда публична общинска собственост, актувана с Акт за общинска собственост № 145 / 02.06.1999 година, с административен адрес: град Каспичан, ул. “Мадарски конник” № 40, първа зона,  с предназначение за  “офис на банка и закрит склад”.
Прочетете още ... 
Обява за отдаване под наем на помещение
28.03.2017г. 11:46:54
Обява за публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на помещение с площ от 20.65 кв.м. (коридор 3.50 / 1.40 м. и стая 3.50 / 4.50 м.),  разположено на първия етаж в общинска сграда с административен адрес: ул. „Мадарски конник” № 93 в град Каспичан, с предназначение за „занаятчийски услуги – студио за маникюр ”.
Прочетете още ... 
218 резултата по 
на стр.
Страница 6 от 22 3 4 5 6 7 8 9
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА