НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОБЯВЛЕНИЯ
218 резултата по 
на стр.
Страница 5 от 22 2 3 4 5 6 7 8
Обява за публичен търг за продажба на движими вещи
21.08.2017г. 09:46:29
Обява за публичен търг, с явно наддаване,  за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, останали след подмяна на обзавеждане на Целодневна детска градина „Радост“ с.Каспичан
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг за продажба на движими вещи
21.08.2017г. 09:43:15
Обява за публичен търг, с явно наддаване,  за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, останали след подмяна на обзавеждане на Целодневна детска градина „Детелина“ в град Плиска
Прочетете още ... 
Обява за отдаване под наем на помещение
24.07.2017г. 11:47:10
Обява за публичен търг, с явно наддаване, за отдаване под наем на ПОМЕЩЕНИЕ от 2 (два) квадратни метра, разположени на първия етаж в сграда с административен адрес: град Каспичан, ул. «Мадарски конник» № 91, актувана с Акт за публична общинска собственост № 24 / 23.07.1997 година,  с предназначение за „офис и канцелария”.
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг за продажба на недвижим имот
24.07.2017г. 11:45:14
Обява за публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1889/23.05.2017 година, представляващ дворно място с площ от 1430.00 кв.м., за което е отреден Урегулиран поземлен имот ХV – общ. от квартал 3 по плана на квартал Калугерица,съставляващ поземлен имот с идентификатор  36587.505.261  по кадастралната карта на град Каспичан, одобрена със Заповед №РД-18-57/01.10.2015 година на Изпълнителния директор на АГКК. 
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг за продажба на недвижим имот
24.07.2017г. 11:43:31
Обява за публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1888/23.05.2017 година, представляващ дворно място с площ от 1512.00 кв.м., за което е отреден Урегулиран поземлен имот ХІV – общ. от квартал 3 по плана на квартал Калугерица,съставляващ поземлен имот с идентификатор  36587.505.260  по кадастралната карта на град Каспичан, одобрена със Заповед №РД-18-57/01.10.2015 година на Изпълнителния директор на АГКК. 
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг за продажба на недвижим имот
24.07.2017г. 11:41:35
Обява за публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1887/23.05.2017 година, представляващ дворно място с площ от 1597.00 кв.м., за което е отреден Урегулиран поземлен имот VІІІ – общ. от квартал 3 по плана на квартал Калугерица,съставляващ поземлен имот с идентификатор  36587.505.259  по кадастралната карта на град Каспичан, одобрена със Заповед №РД-18-57/01.10.2015 година на Изпълнителния директор на АГКК. 
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг
24.07.2017г. 11:38:45
Обява за публичен търг, чрез явно наддаване, за избор на оператор на язовирна стена за възлагане на стопанисването, поддръжката и експлоатацията, чрез ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на поземлен имот № 000238, с площ от 89.286 дка, с начин на трайно ползване „язовир”  в землището на село Косово, ЕКАТТЕ 38804, за срок от 10 години.
Прочетете още ... 
Съобщение
07.07.2017г. 09:29:17
Община Каспичан приема заявления за „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг за продажба на движими вещи
04.07.2017г. 09:15:37
Обява за публичен търг, с явно наддаване,  за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, от подлежащи на премахване от 2 /две/ сгради – бивша поща с площ от 74 кв.м. и пристройка към нея от 20 кв.м., находящи се в град Плиска,  в поземлен имот № 381 от квартал 39 по плана за регулация.
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение
04.07.2017г. 09:12:31
Обява за публичен търг, с тайно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, за срок от 5 (пет) години, на помещение с площ от 60 кв.м. (45 кв.м. за кафе-аперитив, 15 кв.м. склад и санитарен възел), с предназначение за „кафе - аперитив”, разположено на първия етаж в сграда - публична общинска собственост, актувана с АОбС №  5/04.06.1997 год., предоставена за безвъзмездно ползване на Народно читалище „Пробуда-1928” град Каспичан
Прочетете още ... 
218 резултата по 
на стр.
Страница 5 от 22 2 3 4 5 6 7 8
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА