НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОБЯВЛЕНИЯ
285 резултата по 
на стр.
Страница 4 от 29 1 2 3 4 5 6 7
Заповед на кмета на Община Каспичан
20.12.2018г. 09:19:22
Заповед на кмета на Община Каспичан за предоставяне под наем на полските пътища - общинска собственост.
Прочетете още ... 
Обявление
10.12.2018г. 14:30:40
Обява за публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ за срок от 1 (една) година, считано от 01.10.2018 година /началото на стопанската 2018/2019 година/ на земеделска земя – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „пасище, мера”, находяща се в землището на село Косово, допустимият за подпомагане слой с площ от 17.702 декара, представляващ част от поземлен имот № 030011, целия с площ от 35.799 декара, трета категория, в местността „Покрайнини Косово“.
Прочетете още ... 
Обявление
31.10.2018г. 11:46:13
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния поземлен имот:
Прочетете още ... 
Обявление
31.10.2018г. 11:45:15
Публичен търг, с явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на част от сграда – публична общинска собственост, с административен адрес: град Плиска, ул. «Успенски» № 1, актувана с Акт за публична общинска собственост № 154 / 27.09.1999 година, представляваща: помещение с площ от 18.00 кв.метра, разположено на първия етаж в сградата, с предназначение за „стоматологичен кабинет”.
Прочетете още ... 
Обявление
22.10.2018г. 09:25:58
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следните имоти:
Прочетете още ... 
Обявление
22.10.2018г. 09:25:06
Публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на празно дворно място с площ от 450.00 кв.м., в квартал 5 по плана на град Каспичан /на север от улица «Яворов»/, представляващо част от поземлен имот с идентификатор 36587.502.1180 по Кадасралната карта на града, с предназначение за земеделско ползване, без засяване на трайни насаждения.
Прочетете още ... 
Обявление
22.10.2018г. 09:24:24
Публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на празно дворно място с площ от 320.00 кв.м., в квартал 13 по регулационния план на град Каспичан, представляващо част от поземлен имот с идентификатор 36587.502.308 по Кадасралната карта на града, с предназначение за земеделско ползване, без засяване на трайни насаждения.
Прочетете още ... 
Обявление
22.10.2018г. 09:23:07
Публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на урегулирани поземлени имоти:
Прочетете още ... 
Обявление
22.10.2018г. 09:22:17
Публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на урегулиран поземлен имот ІХ - 154  в квартал 31 по плана на село Златна нива, с площ от 1720.00 кв.метра, с предназначение за земеделско ползване, без засяване на трайни насаждения.
Прочетете още ... 
Обявление
22.10.2018г. 09:16:59
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния имот:
Прочетете още ... 
285 резултата по 
на стр.
Страница 4 от 29 1 2 3 4 5 6 7
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА