НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОБЯВЛЕНИЯ
270 резултата по 
на стр.
Страница 3 от 27 1 2 3 4 5 6 7
Обявление
22.10.2018г. 09:25:06
Публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на празно дворно място с площ от 450.00 кв.м., в квартал 5 по плана на град Каспичан /на север от улица «Яворов»/, представляващо част от поземлен имот с идентификатор 36587.502.1180 по Кадасралната карта на града, с предназначение за земеделско ползване, без засяване на трайни насаждения.
Прочетете още ... 
Обявление
22.10.2018г. 09:24:24
Публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на празно дворно място с площ от 320.00 кв.м., в квартал 13 по регулационния план на град Каспичан, представляващо част от поземлен имот с идентификатор 36587.502.308 по Кадасралната карта на града, с предназначение за земеделско ползване, без засяване на трайни насаждения.
Прочетете още ... 
Обявление
22.10.2018г. 09:23:07
Публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на урегулирани поземлени имоти:
Прочетете още ... 
Обявление
22.10.2018г. 09:22:17
Публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на урегулиран поземлен имот ІХ - 154  в квартал 31 по плана на село Златна нива, с площ от 1720.00 кв.метра, с предназначение за земеделско ползване, без засяване на трайни насаждения.
Прочетете още ... 
Обявление
22.10.2018г. 09:16:59
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния имот:
Прочетете още ... 
Заповеди за утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землищата на Община Каспичан
17.10.2018г. 14:25:55
Заповеди за утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землищата на Община Каспичан
Прочетете още ... 
Обявление
15.10.2018г. 13:40:53
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния имот:
Прочетете още ... 
Обявление
15.10.2018г. 13:40:08
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС за следния поземлен имот, възстановен по плана за земеразделяне на наследниците на Доца Петрова Герджикова, съгласно решение на Поземлена комисия град Каспичан, представляващ:
Прочетете още ... 
Обявление
15.10.2018г. 13:39:14
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следните имоти:
Прочетете още ... 
Обявление
10.10.2018г. 08:38:29
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следните имоти:
Прочетете още ... 
270 резултата по 
на стр.
Страница 3 от 27 1 2 3 4 5 6 7
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА