НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОБЯВЛЕНИЯ
342 резултата по 
на стр.
Страница 2 от 35 1 2 3 4 5 6 7
Обява
20.03.2020г. 15:51:47
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния поземлен имот:
Прочетете още ... 
Съобщение
19.03.2020г. 10:01:13
Община Каспичан уведомява собствениците на пчелни семейства на територията на с.Златна нива, както и тези, разположени в граничещите землища, че „Агропро“ ООД, ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землище с.Златна нива, считано От 23.03.2020 год. до 26.03.2020 год. и от 06.04.2020 г. до 11.04.2020 г. от 07:00 до 10:00 ч. Съгласно чл.10 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, собствениците са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне.
Прочетете още ... 
Общинския кризисен щаб
17.03.2020г. 17:09:57
Проведени заседания на Общинския кризисен щаб
Прочетете още ... 
Общинския кризисен щаб
16.03.2020г. 11:50:04
Проведено заседание на Общинския кризисен щаб на 15.03.2020 г.
Прочетете още ... 
Съобщение
13.03.2020г. 17:01:48
Община Каспичан уведомява собствениците на пчелни семейства на територията на с.Златна нива, както и тези, разположени в граничещите землища, че „Бразда“ ЕООД, с.Златна нива, ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землище с.Златна нива и с.Върбяне, считано от 16.03.2020 г. до 17.03.2020 г.
Прочетете още ... 
Обявление
13.03.2020г. 10:53:20
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следните поземлени имоти:
Прочетете още ... 
Обява
28.02.2020г. 16:25:41
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния поземлен имот:
Прочетете още ... 
Обява
28.02.2020г. 16:04:25
Публичен търг, с явно наддаване,  за учредяване право на строеж на сграда с площ от 40.00 кв.м. върху Урегулиран поземлен имот УПИ ІІ-общ. от квартал 76а по плана на село Кюлевча, за който е съставен Акт за общинска собственост №413/01.11.2002 година, вписан в Служба по вписванията гр.Нови пазар под №154,том VІІІ, дело  1634, вх.р.2848 от 31.05.2005 година.
Прочетете още ... 
Обява
28.02.2020г. 16:00:09
Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за общинска собственост №728/24.08.2005 година, представляващ празно дворно място от 695.00 кв.м., за което е отреден  Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ-общ. от квартал 54 по плана за регулация на село Златна нива, община Каспичан.
Прочетете още ... 
Обява
28.02.2020г. 15:58:14
Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за общинска собственост №727/24.08.2005 година, представляващ празно дворно място от 995.00 кв.м., за което е отреден  Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ-общ. от квартал 54 по плана за регулация на село Златна нива, община Каспичан.
Прочетете още ... 
342 резултата по 
на стр.
Страница 2 от 35 1 2 3 4 5 6 7
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА