НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ > Гражданска регистрация и актосъставяне

 

1987 Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2016 Издаване на удостоверение за наследници

2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина.

2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

2020 Издаване на заверен препис

2033 Възстановяване или промяна на име

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2036 Издаване на удостоверение за съпруг.а и родствени връзки

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

2038 Издаване на удостоверние

2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

2052 Издаване на удостоверение за раждане

2053 Припознаване на дете

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

2073 Издаване на удостоверение

2074 Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруга и деца

2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

2077 Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

2079 Издаване на удостоверение

2080 Съставяне на актове

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2108 Служебно издаване на удостоверение за правно ограничение

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

2129 Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път

2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

2138 Служебно издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

2390 Издаване на удостоверение за българско гражданство

2391 Издаване на удостоверения

Декларация по чл.9,ал.1 от Семейния кодекс

Декларация по чл.9,ал.2 от Семейния кодекс

Декларация по чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация

Декларация по чл.92, ал.6 от Закона за гражданската регистрация

 

Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА