НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ > КАО

Същност на комплексното административно обслужване /КАО/

“Комплексно административно обслужване” е това обслужване, при което административната услуга се предоставя от компетентните административни органи, лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от административни органи - първични администратори на данни, независимо дали тази данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

 

Цели на комплексното административно обслужване /КАО/:

-предоставяне на качествени услуги с по-висока ефективност и ефикасност;

-повишаване удовлетвореността на гражданите и бизнеса;

-намаляване на административната тежест;

-намаляване на възможностите за корупционни практики. 

 

Принципи на комплексното административно обслужване /КАО/:

- Събиране на данни по служебен път;

- Еднократно събиране на данни;

- Увеличаване на каналите на достъп до административни услуги;

- Автоматизиране на процесите;

 

Заявление за КАО /Образец/ - изтеглете тук

 

Протокол за устно заявена услуга /Образец/ - изтеглете тук

Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА