НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ > Съобщения
233 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 24 1 2 3 4 5 6 7
Електронни услуги във връзка с провеждането на предстоящите избори
25.02.2021г. 08:38:28
Чрез Единения модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги са разработени и публикувани следните нови електронни услуги
Прочетете още ... 
Главен специалист кв.Калугерица
23.02.2021г. 15:22:34
Кмета на Община Каспичан обявява свободно работно място  на длъжност Главен специалист кв.Калугерица
Прочетете още ... 
Провеждане на публични консултации избори НС 2021
17.02.2021г. 16:01:52
Провеждане на публични консултации за сформиране съставите на СИК/ПСИК на територията на Община Каспичан за произвеждане на избори за Народно събрание насрочени на 4 април 2021 година.
Прочетете още ... 
Покана за публично обсъждане ПИРО
15.02.2021г. 15:30:53
На основание чл. 20, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР) и във връзка с изготвен проект на План за интегрирано развитие на Община Каспичан за периода 2021 – 2027 г. отправям настоящата покана към всички
Прочетете още ... 
Публично обсъждане на проект за Бюджет 2021 год.
01.02.2021г. 20:36:28
На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, Кметът на община Каспичан кани жителите на общината, ръководителите на бюджетни звена, представители на средствата за масово осведомяване, представители на бизнеса и неправителствени организации и други заинтересовани лица
Прочетете още ... 
Обява за Изпълнителен директор МИГ
04.01.2021г. 08:14:21
МИГ „ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН“ НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА СЛЕДНАТА ПОЗИЦИЯ:
Изпълнителен директор на МИГ – 1 бройка на пълно работно време.
Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
Прочетете още ... 
Топъл обяд в условията на пандемия
07.12.2020г. 16:11:51
Община Каспичан ще кандидатства по Операция „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ BG05FMOP001-5.001. С цел осигуряване на непрекъснатост на услугата и изискванията на програмата обявява прием на заявления на кандидати за потребители за получаване на топъл обяд.
Прочетете още ... 
Промяна графика за събиране на БО
09.11.2020г. 13:50:43
В резултат на  технически проблем на 10 ноември, Графика за събиране и извозване на битови отпадъци  за дните 9, 10 и 11  ноември ще бъде променен
Прочетете още ... 
Дезинфекция на Община Каспичан
05.11.2020г. 14:27:39
Във връзка с регистриран случай на Covid- 19 на служител от общинска администация, днес ще бъде извършена дезинфекция
Прочетете още ... 
Инициатива на Вигор ЕООД
04.11.2020г. 13:11:39
На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, Кмета на община Каспичан ОБЯВЯВА инициативата на Вигор ЕООД със седалище и адрес на управление: област Шумен, община Каспичан, село Кюлевча,, представлявано от Свилен Марински за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект
Прочетете още ... 
233 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 24 1 2 3 4 5 6 7
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА