НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ > Съобщения
234 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 24 1 2 3 4 5 6 7
Работна среща ТП ДГС
25.02.2021г. 13:38:03
Във връзка с осъществяване на горскостопанската дейност в държавните горски територии стопанисвани и управлявани от ТП ДГС.
Прочетете още ... 
Електронни услуги във връзка с провеждането на предстоящите избори
25.02.2021г. 08:38:28
Чрез Единения модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги са разработени и публикувани следните нови електронни услуги
Прочетете още ... 
Главен специалист кв.Калугерица
23.02.2021г. 15:22:34
Кмета на Община Каспичан обявява свободно работно място  на длъжност Главен специалист кв.Калугерица
Прочетете още ... 
Провеждане на публични консултации избори НС 2021
17.02.2021г. 16:01:52
Провеждане на публични консултации за сформиране съставите на СИК/ПСИК на територията на Община Каспичан за произвеждане на избори за Народно събрание насрочени на 4 април 2021 година.
Прочетете още ... 
Покана за публично обсъждане ПИРО
15.02.2021г. 15:30:53
На основание чл. 20, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР) и във връзка с изготвен проект на План за интегрирано развитие на Община Каспичан за периода 2021 – 2027 г. отправям настоящата покана към всички
Прочетете още ... 
Публично обсъждане на проект за Бюджет 2021 год.
01.02.2021г. 20:36:28
На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, Кметът на община Каспичан кани жителите на общината, ръководителите на бюджетни звена, представители на средствата за масово осведомяване, представители на бизнеса и неправителствени организации и други заинтересовани лица
Прочетете още ... 
Обява за Изпълнителен директор МИГ
04.01.2021г. 08:14:21
МИГ „ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН“ НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА СЛЕДНАТА ПОЗИЦИЯ:
Изпълнителен директор на МИГ – 1 бройка на пълно работно време.
Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
Прочетете още ... 
Топъл обяд в условията на пандемия
07.12.2020г. 16:11:51
Община Каспичан ще кандидатства по Операция „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ BG05FMOP001-5.001. С цел осигуряване на непрекъснатост на услугата и изискванията на програмата обявява прием на заявления на кандидати за потребители за получаване на топъл обяд.
Прочетете още ... 
Промяна графика за събиране на БО
09.11.2020г. 13:50:43
В резултат на  технически проблем на 10 ноември, Графика за събиране и извозване на битови отпадъци  за дните 9, 10 и 11  ноември ще бъде променен
Прочетете още ... 
Дезинфекция на Община Каспичан
05.11.2020г. 14:27:39
Във връзка с регистриран случай на Covid- 19 на служител от общинска администация, днес ще бъде извършена дезинфекция
Прочетете още ... 
234 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 24 1 2 3 4 5 6 7
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА