НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ > Съобщения
226 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 23 1 2 3 4 5 6 7
Промяна графика за събиране на БО
09.11.2020г. 13:50:43
В резултат на  технически проблем на 10 ноември, Графика за събиране и извозване на битови отпадъци  за дните 9, 10 и 11  ноември ще бъде променен
Прочетете още ... 
Дезинфекция на Община Каспичан
05.11.2020г. 14:27:39
Във връзка с регистриран случай на Covid- 19 на служител от общинска администация, днес ще бъде извършена дезинфекция
Прочетете още ... 
Инициатива на Вигор ЕООД
04.11.2020г. 13:11:39
На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, Кмета на община Каспичан ОБЯВЯВА инициативата на Вигор ЕООД със седалище и адрес на управление: област Шумен, община Каспичан, село Кюлевча,, представлявано от Свилен Марински за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект
Прочетете още ... 
Регистрация водовземни съоръжения
28.10.2020г. 09:42:47
Община Каспичан напомня на всички физически и юридически лица, собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др., разположени в границите на населените места и селищните образувания
Прочетете още ... 
Съобщение водоподаване
26.10.2020г. 14:13:12
Поради прикачване от стария към новия тръбопровод на 27.10.2020г. ще бъде спряно водоподаването на улиците
Прочетете още ... 
Набиране на преброители
16.09.2020г. 16:03:21
От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.
Прочетете още ... 
Спортен полуден с мото Ден без коли
16.09.2020г. 16:01:32
Община Каспичан, СУ Панайот Волов – Каспичан и РИОСВ-Шумен организират спортен полуден с мото Ден без коли
Прочетете още ... 
Безвъзмездно предаване ИУЕЕО
15.09.2020г. 10:47:34
Община Каспичан организира безвъзмездно предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ от населението в това число: телевизори; монитори, принтери, видео, телефони
Прочетете още ... 
Доброволци за Доброволното формирование
11.09.2020г. 09:47:11
Община Каспичан, град Каспичан обявява, че открива процедура за набиране на доброволци за Доброволното формирование на територията на общината за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на територията на общината.

Прочетете още ... 
Пътни разходи на правоимащи болни
03.09.2020г. 09:20:56
Във връзка със спазване на разпоредбите на чл. 82, ал.1 т. 9 от Закона за здравето и чл. 18 от Постановление № 381/30.12.2019 г. на Министерски съвет, Ви информираме за утвърдения от министъра на здравеопазването Списък на заболявания
Прочетете още ... 
226 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 23 1 2 3 4 5 6 7
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА