НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ > Териториално и селищно устройство
106 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 11 1 2 3 4 5 6 7
Съобщение за провеждане на консултации
19.09.2017г. 16:43:38
На основание чл.127, ал.2 от ЗУТ и чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме ви, че в периода 25.09.2017г. – 25.10.2017 г. се провеждат консултации по:
• Задание за определяне на обхвата и съдържанието на екологичната оценка на общия устройствен план на Община Каспичан (съгласно чл.19 а на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и чл. 86, ал.3 на Закона за опазване на околната среда)
• Схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани органи и трети лица при извършването на екологичната оценка на ОУП на община Каспичан
Прочетете още ... 
Обявление
12.06.2017г. 12:43:27
Одобрен ПУП - План за регулация със Заповед № РД-25-266 от 09.06.2017 год. за кв.56 гр.Плиска
Прочетете още ... 
Обявление
12.06.2017г. 12:38:44
Одобрен ПУП - Специализирана план-схема със Заповед № РД-25-265 от 09.06.2017 год.
Прочетете още ... 
Обявление
12.06.2017г. 12:06:13
Одобрен ПУП - План за регулация със Заповед № РД-25-267 от 09.06.2017 год. за кв.1 с.Кюлевча
Прочетете още ... 
Съобщение
08.06.2017г. 14:45:24
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 13 от 08.06.2017 г.
Прочетете още ... 
Съобщение
01.06.2017г. 15:14:12
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 12 от 01.06.2017 г.
Прочетете още ... 
Съобщение
29.05.2017г. 10:45:06
Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 11 от 26.05.2017 г.
Прочетете още ... 
Обявление
25.05.2017г. 08:19:49
Община Каспичан съобщава, че със Заповед № РД-25-229 от 19.05.2017 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за промяна на Подробния устройствен план - План за застрояване
Прочетете още ... 
Обявление
17.05.2017г. 11:16:26
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-25-223 от 15.05.2017 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за изменение на Подробния устройствен план
Прочетете още ... 
Обявление
17.05.2017г. 11:11:40
Община Каспичан, на основание чл.215 от Закона за устройство на територията, съобщава, че с Решение № 401 от 27.04.2017 год. на Общински съвет Каспичан е разрешено изработване на Проект за подробен устройствен план
Прочетете още ... 
106 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 11 1 2 3 4 5 6 7
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА