НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ > Съобщения
179 резултата по 
на стр.
Страница 7 от 18 4 5 6 7 8 9 10
Профилактика ЕНЕРГО-ПРО
01.10.2018г. 14:54:36
На 02.10.2018г. от 09:30 ч. до 10:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:
Прочетете още ... 
Ден на траур
27.09.2018г. 17:04:16
На основание чл. 44, ал. 2 от закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с отдаване на последна почит на жертвите при трагичния инцидент
Прочетете още ... 
Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР
27.09.2018г. 17:12:25
На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5, и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от наредба №8121з-344 от 25 юли 2014г. за назначаване на държавна служба в МВР
Прочетете още ... 
Прием за членове на доброволно формирование
26.09.2018г. 10:09:16
Община Каспичан обявява прием за набиране на членове на доброволно формирование.
Прочетете още ... 
Приемна Мая Манолова
14.09.2018г. 10:24:25
Омбудсманът Мая Манолова организира приемни във всички десет общини на Област Шумен.
На 18 септември 2018 г., вторник, омбудсманът Мая Манолова и експерти от институцията организират приемни за гражданите на място във всички десет общини на Област Шумен
Прочетете още ... 
Покана
12.09.2018г. 14:28:42
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН И СМЕТКИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА И ФОНДОВЕ  ЗА 2017 ГОДИНА
На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 43, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Каспичан, Председателя  на Общински Съвет Каспичан организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета. 
Поканвам,
жителите на община Каспичан, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публичното обсъждане на отчета за касовото изпълнение на Бюджета на община Каспичан за 2017 година, което ще се проведе на 17.09.2018 г. / понеделник / от 17:00 часа в заседателната зала на община Каспичан.
Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се представят в деловодството на общината не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане
Материалите са публикувани на сайта на Община Каспичан раздел „Бюджет”
Прочетете още ... 
Съобщение
03.09.2018г. 15:47:32
Във връзка с установеното огнище на Африканска чума по домашните свине в с.Тутраканци, община Провадия, с цел намаляване риска от загуби на стопаните при евентуално обявяване на ефективни мерки по недопускане и ликвидиране на възникнали огнища на територията на Община Каспичан и прекъсване на веригата на заразяване, препоръчваме на стопаните още на този етап свинете да бъдат заклани и употребени за собствени нужди.
Прочетете още ... 
Съобщение
30.08.2018г. 16:52:59
ОБЩИНА КАСПИЧАН и ЕРП Север уведомяват всички граждани, че от 09.00 до 17.00 часа на 03.09.2018 год. поради подмяна на разпределително табло ще бъде спряно електрозахранването в град Каспичан на следните обекти: Централната алея – пешеходната зона /южната част/, включително ул.“Витоша, ул.“Панайот Волов“, както и ул.“Симеон Велики“ – отсечката от ул.“Димитър Благоев“ до ул.“ Мадарски конник“, сградата на бившата Поликлиника, сградата на Общинска администрация, сградата на ул.“Мадарски конник“ № 40 /Полиция, Бюро по труда, Социални грижи и Общинска служба Земеделие/.
Прочетете още ... 
Съобщение
27.08.2018г. 19:05:05
По сигнал за замърсяване на атмосферния въздух (задимяване) в района на Каспичан от кариерата в с. Златна нива, експерти на РИОСВ – Шумен извършиха незабавна проверка. Измерването на атмосферния въздух, направено със специализирана апаратура от РЛ към ИАОС в Шумен в  три пункта, обхващащи Каспичан и кариера в с. Златна нива, не установи задимяване и миризма на пушек. Беше обходен целия град и района около него.
При проверката на място беше установено, че участъкът за рекултивация се е самозапалил. Беше предприето запръстяване за потушаване на тлеещия участък, включително и с помощта на пожарни коли, което проверяващите констатираха.
В резултат на получените протоколи от измерването е установено, че концентрациите на измерените вещества не превишават нормите за допустими емисии за качеството на атмосферния въздух в Каспичан и района на кариерата в с. Златна нива.
Прочетете още ... 
Съобщение
27.08.2018г. 11:02:17
Уважаеми съграждани,
Задушливата миризма, която се усещаше в ранните часове е породена от възникнал пожар в кариера с.Златна нива. Пожарът е потушен. За инцидента е уведомена Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Шумен, която ще извърши замерване на въздуха.
Прочетете още ... 
179 резултата по 
на стр.
Страница 7 от 18 4 5 6 7 8 9 10
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА