НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ > Съобщения
238 резултата по 
на стр.
Страница 4 от 24 1 2 3 4 5 6 7
Планови прекъсвания Електроразпределение Север АД
12.06.2020г. 11:58:02
Информационният бюлетин за планови прекъсвания на Електроразпределение Север АД. По-долу ще намерите информация за планираните прекъсвания на електрозахранването на територията на Община Каспичан
Прочетете още ... 
Одобрен проект по Програма РОМАКТ
11.06.2020г. 11:10:56
Община Каспичан е одобрена по Схема за Малки Грантове по Програма РОМАКТ на стойност 4962,78 лв. Споразумението за Гранд между съвета на Европа и Община Каспичан е подписано
Прочетете още ... 
Конкурс за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ОКОЛНА СРЕДА
08.05.2020г. 16:12:11
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 90, ал.1 и ал.2 и чл. 91 от КТ ОБЯВЯВАМ Конкурс за длъжността – МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ОКОЛНА СРЕДА
Прочетете още ... 
Провеждане на процедура за издаване на разрешително за водовземане
08.05.2020г. 16:01:26
Във връзка с разпоредбите на чл.62а, &т.2 и чл. 64 от Закона за водите, за провеждане на процедура за издаване на разрешително за водовземане, Ви уведомявам
Прочетете още ... 
Обява свободно работно място
07.05.2020г. 12:42:22
Кметство гр.Плиска обявява свободно работно място на длъжност- подръжка спортни имоти от 01.06.2020г.
Изисквания към кандидатите:
Прочетете още ... 
Свикване на общо събрание МИГ
05.05.2020г. 08:30:14
Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Местна инициативна група Нови пазар – Каспичан“ на свое заседание взе решение за свикване на Общо събрание
Прочетете още ... 
Създаване на кадастрални карти
04.05.2020г. 11:46:14
Службата по геодезия, картография и кадастър Шумен съобщава, че със заповед № РД-16-17/23.04.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК е открито производство по създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри
Прочетете още ... 
Предоставяне на патронажна грижа
28.04.2020г. 16:14:00
Община Каспичан обявява прием на заявления от кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент” по проект № BG05M9OP001- 2.101-0094 С01 "Предоставяне на патронажна грижа на територията на Община Каспичан и Община Венец"
Прочетете още ... 
ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНАТА СИТУАЦИЯ
23.04.2020г. 12:21:30
Предоставяне и доставка на топъл обяд до дома в подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация
Прочетете още ... 
Провеждане на мероприятия от Бразда ЕООД
27.03.2020г. 17:18:42
В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме
Прочетете още ... 
238 резултата по 
на стр.
Страница 4 от 24 1 2 3 4 5 6 7
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА