НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ > Съобщения
234 резултата по 
на стр.
Страница 4 от 24 1 2 3 4 5 6 7
Обява свободно работно място
07.05.2020г. 12:42:22
Кметство гр.Плиска обявява свободно работно място на длъжност- подръжка спортни имоти от 01.06.2020г.
Изисквания към кандидатите:
Прочетете още ... 
Свикване на общо събрание МИГ
05.05.2020г. 08:30:14
Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Местна инициативна група Нови пазар – Каспичан“ на свое заседание взе решение за свикване на Общо събрание
Прочетете още ... 
Създаване на кадастрални карти
04.05.2020г. 11:46:14
Службата по геодезия, картография и кадастър Шумен съобщава, че със заповед № РД-16-17/23.04.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК е открито производство по създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри
Прочетете още ... 
Предоставяне на патронажна грижа
28.04.2020г. 16:14:00
Община Каспичан обявява прием на заявления от кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент” по проект № BG05M9OP001- 2.101-0094 С01 "Предоставяне на патронажна грижа на територията на Община Каспичан и Община Венец"
Прочетете още ... 
ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНАТА СИТУАЦИЯ
23.04.2020г. 12:21:30
Предоставяне и доставка на топъл обяд до дома в подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация
Прочетете още ... 
Провеждане на мероприятия от Бразда ЕООД
27.03.2020г. 17:18:42
В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме
Прочетете още ... 
Система за сигурно електронно връчване
25.03.2020г. 10:13:42
Общинска администрация – Каспичан, уведомява гражданите и бизнеса, че могат да ползват Системата за сигурно електронно връчване за водене на кореспонденция по електронен път
Прочетете още ... 
Набиране на доброволци
20.03.2020г. 14:37:37
Уважаеми жители на Община Каспичан,
Страната ни се намира в безпрецедентна ситуация, овладяването на която изисква личната ангажираност на всеки един от нас.  Много хора имат нужда от помощ и подкрепа. Сред тях могат да бъдат и ваши близки.
Прочетете още ... 
Отлагане надграждащо обучение на домашните помощници
19.03.2020г. 08:47:57
Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на Република България и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание
Прочетете още ... 
Поръчка на хранителни продукти
16.03.2020г. 18:32:54
Във връзка с обявеното извънредно положение по инициатива на кмета на Община Каспичан г-жа Милена Недева от 17.03.2020г. ще са активни следните телефони
Прочетете още ... 
234 резултата по 
на стр.
Страница 4 от 24 1 2 3 4 5 6 7
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА