НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ > Съобщения
123 резултата по 
на стр.
Страница 2 от 13 1 2 3 4 5 6 7
Съобщение
03.09.2018г. 15:47:32
Във връзка с установеното огнище на Африканска чума по домашните свине в с.Тутраканци, община Провадия, с цел намаляване риска от загуби на стопаните при евентуално обявяване на ефективни мерки по недопускане и ликвидиране на възникнали огнища на територията на Община Каспичан и прекъсване на веригата на заразяване, препоръчваме на стопаните още на този етап свинете да бъдат заклани и употребени за собствени нужди.
Прочетете още ... 
Съобщение
30.08.2018г. 16:52:59
ОБЩИНА КАСПИЧАН и ЕРП Север уведомяват всички граждани, че от 09.00 до 17.00 часа на 03.09.2018 год. поради подмяна на разпределително табло ще бъде спряно електрозахранването в град Каспичан на следните обекти: Централната алея – пешеходната зона /южната част/, включително ул.“Витоша, ул.“Панайот Волов“, както и ул.“Симеон Велики“ – отсечката от ул.“Димитър Благоев“ до ул.“ Мадарски конник“, сградата на бившата Поликлиника, сградата на Общинска администрация, сградата на ул.“Мадарски конник“ № 40 /Полиция, Бюро по труда, Социални грижи и Общинска служба Земеделие/.
Прочетете още ... 
Съобщение
27.08.2018г. 19:05:05
По сигнал за замърсяване на атмосферния въздух (задимяване) в района на Каспичан от кариерата в с. Златна нива, експерти на РИОСВ – Шумен извършиха незабавна проверка. Измерването на атмосферния въздух, направено със специализирана апаратура от РЛ към ИАОС в Шумен в  три пункта, обхващащи Каспичан и кариера в с. Златна нива, не установи задимяване и миризма на пушек. Беше обходен целия град и района около него.
При проверката на място беше установено, че участъкът за рекултивация се е самозапалил. Беше предприето запръстяване за потушаване на тлеещия участък, включително и с помощта на пожарни коли, което проверяващите констатираха.
В резултат на получените протоколи от измерването е установено, че концентрациите на измерените вещества не превишават нормите за допустими емисии за качеството на атмосферния въздух в Каспичан и района на кариерата в с. Златна нива.
Прочетете още ... 
Съобщение
27.08.2018г. 11:02:17
Уважаеми съграждани,
Задушливата миризма, която се усещаше в ранните часове е породена от възникнал пожар в кариера с.Златна нива. Пожарът е потушен. За инцидента е уведомена Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Шумен, която ще извърши замерване на въздуха.
Прочетете още ... 
Целева субсидия за водопровод , отводняване и асфалтиране на улици.
02.08.2018г. 12:37:06
На 01.08.2018г. с решение на Министерски съвет , на Община Каспичан бяха отпуснати 1 305 000лв.
Прочетете още ... 
Покана за общо събрание на СНЦ "МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН"
10.07.2018г. 16:33:57
На основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНС и чл.30, ал.1 от Устава на Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност "МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН"
Прочетете още ... 
Информация по изпълнение на НПЕЕ на много фамилните жилища
10.07.2018г. 16:21:17
Във връзка с отправени запитвания от граждани, Ви предоставяме информация по изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на много фамилните жилища
Прочетете още ... 
Конкурс за главен счетоводител
09.07.2018г. 16:24:08
Конкурс за длъжността -  Главен счетоводител, Дирекция „Обща администрация“, общинска администрация Каспичан
Прочетете още ... 
СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛНО ПИСМО
02.07.2018г. 16:49:07
СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛНО ПИСМО
Позволете ми от мое име и от името на жителите на община Каспичан, да Ви поднеса най-искрени съболезнования по повод загубата на дълбоко уважавания и велик българин, Божидар Димитров.

Загубихме не само великолепен човек с голямо сърце и душа, но и велик ум, силна личност, както в обществения, така и в научния живот на България!

Община Каспичан е покрусена от загубата, защото тя е обща.

Разделяме се с личност, неразривно свързана с културния и исторически живот на България, уважаван професионалист, с голям принос за запазване на историческата истина и повдигане на националното достойнство на българския народ.

Ние, жителите на община Каспичан ще го запазим в спомените си със заветния принос за възстановяването на Голямата Базилика в НИАР Плиска и със следата, която остави след себе си, на всепризнат родолюбец!

Приемете нашите най-искрени съболезнования!

Скърбим заедно с Вас!

МИЛЕНА НЕДЕВА

КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН
Прочетете още ... 
Среща с младежи
02.07.2018г. 14:14:05
Във връзка с провеждане на двудневна среща с младежи от целева група по проект „Транснационални и Дунавски партньорства за заетост и растеж“, където Община Каспичан е един от партньорите, и вниманието е насочено към икономически неактивните млади хора, които не са в образование и обучение в община Каспичан, на възраст от 15 г. до 29 г. възраст. Целта на проектното предложение е устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализираните общности, както и насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора до 29 г. включително, ВИ КАНИМ на предстоящата среща на 05 юли 2018 година от 14.30 часа и на 06.07.2018 г., от 09.00 часа, практическо пилотно прилагане на две иновации по проекта в град Каспичан, заседателна зала в общинска администрация.
Прочетете още ... 
123 резултата по 
на стр.
Страница 2 от 13 1 2 3 4 5 6 7
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА