НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОБЩИНСКИ СЪВЕТ > Декларации по ЗПКОНПИ

      С Протокол №2 от 10.05.2018 година Постоянната комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество към Общински съвет Каспичан утвърди следните образци на декларации :

1. Декларация по чл.35, ал.1,т.1,във връзка с чл.6,ал.1,т.32 и §1,т.7 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /Приложение №1/,отнасяща се за общинските съветници.

2. Декларация по чл.35, ал.1,т.3,във връзка с чл.6,ал.1,т.32 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /Приложение №2//отнасяща се за общинските съветници.

3. Декларация по чл.35, ал.1,т.1,във връзка с §2, ал.1,т.5 от ДР от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /Приложение №3/отнасяща се за кметове на кметства и секретар община

4. Декларация по чл.35, ал.1,т.3,във връзка с §2, ал.1,т.5 от ДР от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /Приложение №4//отнасяща се за кметове и кметски наместници.

5. РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ

Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА