НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > АДМИНИСТРАЦИЯ > Проекти

  

 

******************************************************************************************

“ОТ СЛАВНО МИНАЛО КЪМ ДОСТОЙНО БЪДЕЩЕ”

 

ОП „Програма за развитие на селските райони” / Мярка 323

ДОГОВОР №: 56/3/3231428 от 05.08.2014 г.

 

 

 

 

Бенефициент: Община Каспичан

 

 

Описание на проекта:

Закупуване и доставка на 125 етнографски носии, специфични за района на обособените действащи 8 от 10 читалища в община Каспичан. Закупуване, доставка и монтаж на юрта и създаване на историческа сбирка, пресъздаваща живота на прабългарите.

 

Дейности:

Дейност 1: Дейности по съхраняване, идентифициране, възстановяване и обновяване на природното и културно наследство на територията.

 

Под-дейност 1: Създаване на етнографска сбирка с характерни за района носии.

Под-дейност 2: Създаване на историческа сбирка, пресъздаваща живота на прабългарите.

 

Изпълнители по ЗОП:

 

„МЕЛИ-М” ООД – гр. Пловдив

„ЕГО ЕКСПЕРТ” ЕООД – гр. Варна

„Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции – АВИТОХОЛ” – гр. Варна

 

 

Бюджет на проекта :           48 789,33 лв

Срок на изпълнение:           12 месеца

Статут на проекта:                Приключен

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ: 

 

За въпроси и повече информация: e-mail: kaspichan@icon.bg

 

 

 

***********************************************************************************************

“ОБНОВЯВАНЕ НА ПАРК В ГР. КАСПИЧАН, ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В С. МАРКОВО И ПОСТАВЯНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СПОРТ И ОТДИХ В С. МОГИЛА”

ОП „Програма за развитие на селските райони” / Мярка 322

ДОГОВОР №: 56/3/3220249 от 23.09.2013 г.

 

Бенефициент: Община Каспичан

Описание на проекта:

Проектът е насочен за възстановяване и подобряване на визията на парка до стадион „Локомотив” в град Каспичан, направата на детска площадка в село Марково и кът за спорт и отдих в село Могила, с цел  повишаване  качеството на живот на жителите в обособените населени места и подобряване на инфраструктурата.

Дейности:

Рехабилитация на обществени зелени площи - парк до стадион "Локомотив" в гр. Каспичан, включващи:

  • почистване на парка и рекултивация на 12.2 дка площи (в т.ч. извозване на отпадъци);
  • оформяне на 660 кв.м. алеи с настилка пакелаж
  • озеленяване с различни видове растителност – дървета, храсти, почвопокривни и др.
  • доставка на кинетична атракция с конструкции от кинетични стоманени въжета, разположени в различни по състав конфигурации с вятърни чанове, соларни лампи и др.

Озеленяване на обект в село Марково с подходяща растителност.

Доставка и монтаж на паркови съоръжения за всички обекти на инвестицията – пейки и кошчета, детски пързалки, катерушки, различни люлки за игра и тенис маса, разположени в различни обекти

Доставка и монтаж на информационни табели

Изпълнители по ЗОП:

ЕООД „ВАРИАНТ ПЕТРОВ”

„ПАРКОИЗГРАЖДАНЕ - ШУМЕН” ЕООД

„ЕЛИТ – ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ” ООД - ВАРНА

 

Бюджет на проекта :           33  097,50

Срок на изпълнение:           12 месеца

Статут на проекта:                Приключен

За въпроси и повече информация: e-mail: kaspichan@icon.bg

 

 

************************************************************************************************

“ВЪВЕЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЕСТНОТО ПРИРОДНО, КУЛТУРНО И ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО В ОБЩИНА КАСПИЧАН”

ОП „ Програма за развитие на селските райони” / МЯРКА 313

ДОГОВОР №: 56/3/3130248 от 01.10.2013 г.

 

Бенефициент: Община Каспичан

Описание на проекта:

Проекта цели повишаване привлекателността и качеството на туристическите услуги  чрез въвеждане на съвременни и модерни технологии, които по достъпен и интуитивен начин да предоставят информация за историческите, културните и природните забележителности в обособени туристически обекта на територията на Община Каспичан и създаването на рекламен цветен каталог със снимки формат А4.

Дейности:

Изработка, доставка и монтаж на 3 броя информационни терминали – дейността включва изработката на терминалите, трaнспортирането им до определените за монтаж места, обучение и указание за работа с хардуера.

Изработка и инсталиране на специализиран софтуер за информационни терминали.

Изработка и доставка на цветен каталог със снимки формат А4 – каталозите съдържат снимки и текст, представляващи исторически, културни, природни и др. забележителности на територията на Община Каспичан.

Изработка и доставка на информационни табели.

Изпълнители по ЗОП:

„КИОСК БЪЛГАРИЯ” ООД – Шумен

ЕТ „Поли-Д-Павлинка Дякова” – Шумен

Срок на изпълнение:          12 месеца

Стойност на проекта:          58 595,57 лв.

ЕЗФРСР:                                 46 876,46 лв.

НБ:                                           11 719,11 лв.

Статут на проекта:              Приключен

Информационните  терминали са поставени във фоайето на НИАР „ПЛИСКА”, в предверието на хотелски комплекс „КИРЕКА” и в НЧ „Каменен стълб – 1888” с. Кюлевча, община Каспичан и са на разположение на всички заитересовани.

За въпроси и повече информация: e-mail: kaspichan@icon.bg

 

Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА