НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > АДМИНИСТРАЦИЯ > Общинска администрация

 

Център за административно обслужване

Адрес: Община Каспичан, гр. Каспичан, п.к. 9930, ул. "Мадарски конник" 91

Е-адрес: http://www.kaspichan.org

имейл: auslugi@kaspichan.org

телефон: 05351 / 74-28

факс: 05351 / 74-70

Работно време: от 08:00 до 17:00 часа без прекъсване


УКАЗАТЕЛ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАСПИЧАН

 КМЕТ НА ОБЩИНА

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Телефон

Етаж и № на стая

Кмет на Община

Милена Недева

05351 / 74-74

0884 332420

Етаж ІІ

№ 201

 

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

Зам.кмет

Милен Минчев

05351 / 74-31

0882 377041

Етаж ІІ

№ 204

 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

Секретар на Община

Христина Йорданова

05351 / 74-30

0889 203500

Етаж ІІІ

№ 304

 

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

Главен архитект

Дияна Стефанова

05351 / 74-16

0885 676868

Етаж ІІІ

№ 303

 

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ”

Директор на Дирекция „ОА”

Иванка Найденова

05351 / 74-25

 

Етаж ІV

№ 402

Главен експерт „Човешки ресурси, административно и органицзационно обслужване”

Станислава Петкова

05351 / 74-40

0889 745273

Етаж V

№ 503

Главен експерт „Общинска собственост”

Милена Тактакова

05351 / 74-21

0884 979724

Етаж ІV

№ 406

Юрисконсулт

Радостина Механджийска

05351 / 74-17

0885 866212

Етаж V

№ 504

Главен специалист "Административно обслужване"

Татяна Тодорова

05351 / 74-28

0882 433400

Етаж І

Общински център за услуги и информация на гражданите

Главен специалист „АПОН"

Клавдия Жекова

05351 / 74-38

0887 989850

 

Етаж І

№ 104

Главен специалист „АПОН" Татяна Григорова

05351 / 74-38

0889 795299

Етаж І

Общински център за услуги и информация на гражданите

Главен специалист "Деловодство и техническо обслужване"

Нина Илиева

05351 / 74-74

0882 377074

 

Етаж ІІ

№ 201

Специалист ”Обща администрация”

 

 

 
Главен счетоводител

 

 

 

Счетоводител

Надя Стоянова

05351 / 74-18

0885 774424

 

Етаж ІV

№ 404

Счетоводител

Снежана Димитрова

05351 / 74-18

0886 686889

 

Етаж ІV

№ 404

Счетоводител

Станислава Петкова

05351 / 74-27

Етаж ІV

№403

Старши счетоводител

Йонка Георгиева

05351 / 74-27

0886 727550

 

Етаж ІV

№ 403

Счетоводител

Светла Йорданова

05351 / 74-23

0885 866727

 

Етаж ІV

№ 401

Счетоводител Жулиета Петрова 05351 / 74-27

Етаж ІV

№ 403

 

ДИРЕКЦИЯ „СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

Директор на Дирекция „СА”

Славей Славов

05351 / 74-13

Етаж ІІІ

№ 306

Отдел "Регионално развитие и хуманитарна политика" 


Началник отдел "Регионално развитие и хуманитарна политика"

Виолета Троянова

05351 / 74-27

0886 353568

Етаж ІV

№405

Главен експерт ”Социални дейности, здравеопазване и проекти

Миглена Трифонова

05351 / 74-32

0882 599025

Етаж І

№ 103

Главен специалист "Образование, култура и спорт"

Даниела Станчева

05351 / 74-19

0884 899508

Етаж ІV

№ 407

Младши експерт ”Национални и европейски програми, проекти и мерки заетост”

 

Боряна Борисова

05351 / 74-32

0885 595445

Етаж ІІІ

№ 305

Инспектор ”Туризъм, търговия, младежки дейности и детски политики”

Мая Николова

05351 / 74-19

0882 484466

Етаж ІV

№ 407

Главен специалист

” Контрол и организация по национални и европейски програми заетост”

Маргарита Стоянова

05351 / 74-32

0886 133835

Етаж ІІІ

№ 305

ОТДЕЛ”МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

Началник отдел

Валери Камбуров

0889 757515

Етаж I

№ 102

Инспектор ”Местни данъци и такси”

 

Мирослава Рашидова

05351 / 74-29

0889 992447

Етаж І

№ 101

Главен специалист ”Местни данъци и такси”

Кристина Тодорова

05351 / 74-36

 

 

Етаж І

Общински център за услуги и информация на гражданите

Главен Специалист ”Местни данъци и такси”

Женя Тодорова

05351 / 74-36

 

 

Етаж І

Общински център за услуги и информация на гражданите

ОТДЕЛ „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО”

Началник отдел

инж.Женя Радева

05351 / 74-22

0888 828993

Етаж ІІІ

№ 301

Главен специалист „ТСУ, пожарна безопасност и защита на населението”

Красимир Петров

05351 / 74-16

0885 157503

Етаж ІІІ

№ 303

Главен специалист „ТСУ”

Лиляна Любомирова

05351 / 74-16

0887 274065

Етаж ІІІ

№ 303

Младши експерт "Околна среда"

Троян Халачев

 

05351 / 74-21

0884 446626

Етаж ІV

№ 406

Главен специалист „ТСУ”

инж. Ивалина Лазарова

 

Етаж ІІІ

№ 303

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател на Общински съвет

Ралица Тодорова

05351 / 74–14

0888 763670

Етаж ІІ

№ 202

Главен специалист ОбС

Йорданка Янкова

 

Етаж ІІ

№ 203

 

ДРУГИ ТЕЛЕФОНИ  В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Пропуск

-

05351 / 74–33

 

Партер

Дежурен по  Общински съвет по сигурността

-

05351 / 74–83

 

Етаж І

Старши експерт - офис за военен отчет

Христо Христов

05351 / 74–37

 

 

Етаж І

/до ритуална зала/. Приемни дни всеки четвъртък.

 

Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА