НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
Съобщения
Обява за Изпълнителен директор МИГ
04.01.2021г. 08:14:21
МИГ „ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН“ НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА СЛЕДНАТА ПОЗИЦИЯ:
Изпълнителен директор на МИГ – 1 бройка на пълно работно време.
Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
Прочетете още ... 
ОБЯВЛЕНИЯ
Обява 21.12.2020
21.12.2020г. 11:05:57
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт
Прочетете още ... 
Териториално и селищно устройство
Обществено обсъждане на ОУП
22.04.2019г. 15:25:48
провеждане на обществено обсъждане на Предварителен проект на Общ устройствен план на община Каспичан. На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията община Каспичан  съобщава
Прочетете още ... 
НОВИНИ
Обява за Изпълнителен директор МИГ
МИГ „ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН“ НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА СЛЕДНАТА ПОЗИЦИЯ:
Изпълнителен директор на МИГ – 1 бройка на пълно работно време.
Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
Още ... 
Топъл обяд в условията на пандемия
Община Каспичан ще кандидатства по Операция „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ BG05FMOP001-5.001. С цел осигуряване на непрекъснатост на услугата и изискванията на програмата обявява прием на заявления на кандидати за потребители за получаване на топъл обяд.
Още ... 
Промяна графика за събиране на БО
В резултат на  технически проблем на 10 ноември, Графика за събиране и извозване на битови отпадъци  за дните 9, 10 и 11  ноември ще бъде променен
Още ... 
РЕКЛАМИ
План за интегрирано развитие на Община Каспичан
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА