НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9051930
31.03.2016г. 13:52:50
Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги на Община Каспичан за кандидатстване с проекти по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. с наименования: 1.„Рехабилитация на улична мрежа, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на община Каспичан“; 2.„Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Каспичан“; 3.„Реконструкция, ремонт и оборудване на общинска образователна инфраструктура на територията на община Каспичан“; 4.„Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на Център за настаняване от семеен тип „Слънце“, гр. Каспичан, община Каспичан“.
Прочетете още ... 
ОБЯВЛЕНИЯ
Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетните и непълнолетните в сътрудничеств с Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе организират разяснителна кампания на тема Превенция на ранните бракове
26.04.2016г. 08:00:32
Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН)  към Община  Каспичан в сътрудничеств с Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, организират разяснителна кампания на тема: „Превенция на ранните бракове”.
Прочетете още ... 
Териториално и селищно устройство
Обявление
18.04.2016г. 10:16:09
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че с Решение № 131 от 31.03.2016 год. на Общински съвет Каспичан
Прочетете още ... 
НОВИНИ
Предстоящи културни събития
в община Каспичан за периода 30 април - 2 май 2016г.
Още ... 
Обява
на 30.04.2016г. в Голямата Базилика в близост до НИАР Плиска ( археологическия резерват), ще бъде извършено Кръщаване на деца
Още ... 
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА 2015 ГОДИНА
Още ... 
РЕКЛАМИ
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА