НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9051930
31.03.2016г. 13:52:50
Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги на Община Каспичан за кандидатстване с проекти по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. с наименования: 1.„Рехабилитация на улична мрежа, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на община Каспичан“; 2.„Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Каспичан“; 3.„Реконструкция, ремонт и оборудване на общинска образователна инфраструктура на територията на община Каспичан“; 4.„Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на Център за настаняване от семеен тип „Слънце“, гр. Каспичан, община Каспичан“.
Прочетете още ... 
ОБЯВЛЕНИЯ
Заповед на кмета на община Каспичан за обявяване на конкурс
10.06.2016г. 13:14:35
Обява за конкурс за длъжността главен специалист "Образование, култура и спорт"
Прочетете още ... 
Териториално и селищно устройство
Обявление
14.05.2016г. 10:10:05
Община Каспичан, на основание чл.215 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед № РД-25-255 от 13.05.2016 год. на Кмета на община Каспичан
Прочетете още ... 
НОВИНИ
Театрална постановка 13.06.2016
Театралната постановка  „Госпожа стихийно бедствие”  обявена за 13. 06. 2016 г. / понеделник/ от 18 часа
Още ... 
Слово
Честит празник, уважаеми съграждани!
Още ... 
Сирени 2016
Съобщение
Още ... 
РЕКЛАМИ
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА