НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9051930
31.03.2016г. 13:52:50
Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги на Община Каспичан за кандидатстване с проекти по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. с наименования: 1.„Рехабилитация на улична мрежа, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на община Каспичан“; 2.„Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Каспичан“; 3.„Реконструкция, ремонт и оборудване на общинска образователна инфраструктура на територията на община Каспичан“; 4.„Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на Център за настаняване от семеен тип „Слънце“, гр. Каспичан, община Каспичан“.
Прочетете още ... 
ОБЯВЛЕНИЯ
Заповед на Кмета на Община Каспичан
20.05.2016г. 09:26:07
Заповед на Кмета на Община Каспичан на основание чл.44, ал.2
Прочетете още ... 
Териториално и селищно устройство
Обявление
14.05.2016г. 10:10:05
Община Каспичан, на основание чл.215 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед № РД-25-255 от 13.05.2016 год. на Кмета на община Каспичан
Прочетете още ... 
НОВИНИ
Слово
Честит празник, уважаеми съграждани!
Още ... 
Сирени 2016
Съобщение
Още ... 
Културен афиш на Община Каспичан
01.05.2015  от 17.00 часа -Великденско хоро
05.05.16 г. от 17.30ч.  „ Цветята на малката Ида”, Балетна постановка на балетна школа  „Грация” в НЧ „Пробуда-1928” – гр. Каспичан
Още ... 
РЕКЛАМИ
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА