НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
Съобщения
КОНКУРС За назначаване на държавен служител
28.04.2021г. 13:52:16
Община Каспичан със седалище и адрес: 9930, гр.Каспичан, ул.Мадарски конник №91 на основание чл. 10а от Закона за Държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РД-25-191/28.04.2021г. на Кмета на Община Каспичан
Прочетете още ... 
ОБЯВЛЕНИЯ
Обява 10.03.2021
10.03.2021г. 11:11:19
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административно процесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт
Прочетете още ... 
Териториално и селищно устройство
Обществено обсъждане на ОУП
22.04.2019г. 15:25:48
провеждане на обществено обсъждане на Предварителен проект на Общ устройствен план на община Каспичан. На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията община Каспичан  съобщава
Прочетете още ... 
НОВИНИ
КОНКУРС За назначаване на държавен служител
Община Каспичан със седалище и адрес: 9930, гр.Каспичан, ул.Мадарски конник №91 на основание чл. 10а от Закона за Държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РД-25-191/28.04.2021г. на Кмета на Община Каспичан
Още ... 
Третиране детски площадки и озеленени площи
Уведомяваме, че при благоприятни атмосферни условия на 05.05.2021 год. и 07.05.2021 год., във времеви период от 06:00 до 10:00 часа ще се проведе третиране детски площадки и озеленени площи на територията на населените места от Община Каспичан
Още ... 
ДЦПЛУ с. Кюлевча обявява работни места
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ С.КЮЛЕВЧА ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ КАСИЕР СЧЕТОВОДИТЕЛ И КИНЕЗИТЕРАПЕВТ
Още ... 
РЕКЛАМИ
План за интегрирано развитие на Община Каспичан
Проект за План за интегрирано развитие
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА