НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9027591
28.03.2014г. 16:51:13
Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на община Каспичан и на второстепенни разпоредители с бюджетни средства
Прочетете още ... 
ОБЯВЛЕНИЯ
1150 ГОДИНИ ОТ ПОКРЪСТВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ
14.04.2014г. 15:06:54
По случай 1150 години от покръстването на България, Община Каспичан организира тържества на 2-ри май в НИАР "Плиска"
Прочетете още ... 
Териториално и селищно устройство
ОБЯВЛЕНИЕ
25.03.2014г. 11:25:56
Община Каспичан, на основание чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед № РД-25-103 от 25.03.2014 год.
Прочетете още ... 
НОВИНИ
1150 ГОДИНИ ОТ ПОКРЪСТВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ
По случай 1150 години от покръстването на България, Община Каспичан организира тържества на 2-ри май в НИАР "Плиска"
Още ... 
Обява за публичен търг
Обява за публичен търг, с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна общинска собственост
Още ... 
Празнично Великденско хоро
Община Каспичан и НЧ "Пробуда" Ви канят на Великденско хоро
Още ... 
РЕКЛАМИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 25 февруари 2014 год. (вторник) от 13:00 часа в Заседателната зала на Община Каспичан, ул.“Мадарски конник“ №91, гр.Каспичан ще се проведе начална пресконференция на Проект „Община Каспичан – ефективна и компетентна общинска администрация”, Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 г.“, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11.

Екипът за управление и изпълнение на проекта ще запознае обществеността с целите на проекта, дейностите които ще се реализират, етапите на изпълнение и очакваните резултати.

Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА