НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9051930
31.03.2016г. 13:52:50
Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги на Община Каспичан за кандидатстване с проекти по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. с наименования: 1.„Рехабилитация на улична мрежа, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на община Каспичан“; 2.„Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Каспичан“; 3.„Реконструкция, ремонт и оборудване на общинска образователна инфраструктура на територията на община Каспичан“; 4.„Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на Център за настаняване от семеен тип „Слънце“, гр. Каспичан, община Каспичан“.
Прочетете още ... 
ОБЯВЛЕНИЯ
Покана за пресконференция
21.11.2016г. 10:53:44
Уважаеми съграждани, Община Каспичан, Ви кани на пресконференция за напредъка на проект BG05M9OP001-2.002-0122-C001 “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“
Прочетете още ... 
НОВИНИ
Проект Приеми ме 2015 Етап 2
Проектът Приеми ме 2015 се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с общините в България. Неговата цел е
Още ... 
Поздравителен адрес
За мен е чест и удоволствие да ви поздравя с деня на Св. Великомъченик Димитър Солунски Чудотворец
Още ... 
ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ
Областен екип по приемна грижа – ОЕПГ, със следните работни места и обхват на дейността:
Още ... 
РЕКЛАМИ
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА